ירושלמי סוטה ח ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת סוטה · פרק ח · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנה[עריכה]

(דברים כ) ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו וגו אחד הנוטע את הכרם ואחד הנוטע חמשה אילני מאכל אפילו מחמשת המינים אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ואחד הלוקח ואחד היורש ואחד שניתן לו במתנה

הלכה ה גמרא[עריכה]

אשר נטע אין לי אלא אשר נטע לקח ירש ניתן לו במתנה מניין תלמוד לומר האיש מי האיש מניין הנוטע חמשה אילני מאכל אפילו מחמשת המינין ת"ל אשר נטע מכל מקום יכול ארבעה אילני מאכל או חמשה אילני סרק יהא חוזר ת"ל כרם מה כרם מיוחד שהוא של חמש גפנים יצא זה שאינו של חמש גפנים שהיין מגיתו שהיין קוסס מערבין בו ומשתתפין בו ומברכין עליו ומזמנין עליו ומקדשין בו את הכלה ומנחמין בו את האבל ונמכר בחנות לשם יין והמוכר לחבירו יין סתם לא מכר לו יין קוסס ואסור בהורייה ובהיתר נדרים ועל ביאת המקדש לית לך אלא שהוא אסור על גבי המזבח וההן בן סורר ומורה צריכה יכול הנוטע כרם בחוצה לארץ יהא חוזר ת"ל ולא חללו את שמצוה לחללו יצא זה שאין מצוה לחללו תני ר אליעזר בן יעקב אומר אין משמע אלא כרם ודכוותה אין משמע אלא נטע תני ולא חללו פרט למבריך ולמרכיב א"ר יוחנן דר אליעזר בן יעקב היא אמר רב חסדא דברי הכל היא כשהרכיב פירות עבירה מה אנן קיימין אם כשהרכיב אילן מאכל על גבי אילן מאכל מין בשאינו מינו פירות עבירה הן ואם בשהרכיב אילן מאכל על גבי אילן סרק מין במינו נוטע כבתחילה הן אלא כן אנן קיימין בשהרכיב תאינה שחורה על גבי תאינה לבנה אימתי הוא מחלל ברביעית ובחמישי מסתברא בחמישית אבל ברביעית דמים הוא חייב לו ורבנן דקיסרין אמרין לא מסתברא אלא ברביעית דכתיב (ויקרא יט) ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לי"י