ירושלמי סוטה ו א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת סוטה · פרק ו · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנה[עריכה]

מי שקינא לה ונסתרה אפילו שמע מן העוף הפורח יוציא ויתן כתובה דברי רבי אלעזר רבי יהושע אומר משישאו ויתנו בה מוזרות כלבנה

הלכה א גמרא[עריכה]

רבי יוחנן בשם רבי ינאי כל ההן פירקא משהתרה בה ואמר לה אל תיסתרי עם איש פלוני משקינא לה ונסתרה ר שמעון בן לקיש אמר אפי לא נסתרה אמר רבי זעירא קומי ר יסא לא דר"ש בן לקיש פליג אלא סבר כההן תנייא והוא מיקל בעידי סתירה אנן תנינן מחלוקת אית תניי תני סתם אמר רבי זעירא קומי רבי מנא לא על מה דרבי אליעזר אמר רבי יושוע פליג אלא בגין דתנינן ר יהושע אומר עד שישאו ויתנו בה מוצרות בלבנה רבי אבא מרי בעי תמן א"ר חזקיה רבי אבהו בשם ר אלעזר כל מקום ששנה ר מחלוקת וחזר ושנה סתם הלכה כסתם וכא הוא אמר הכין אנן תנינן מוצרות אית תניי תני מוזרות מאן דמר מוצרות מצרן עמר ומאן דמר מוזרות שזרן כיתן מה נן קיימין אין בהן דשמע ולא ידע מן מאן שמע כעוף הפורח הוא ואין בהן דשמע וידע ממאן שמע כעד מפי עד הוא אלא כן אנן קיימין פלוני מפלוני ופלוני מפלוני מילה דלית בה תימליוסים