ירושלמי יבמות יג ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק יג · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ז משנה[עריכה]

שני אחים נשואין לשתי יתומות קטנות מת בעלה של אחת מהן תצא משום אחות אשה וכן שתי חרשות גדולה וקטנה מת בעלה של קטנה תצא משום אחות אשה מת בעלה של גדולה ר' ליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו רבן גמליאל אומר אם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו משום אחות אשה ר' יהושע אומר אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה

הלכה ז גמרא[עריכה]

כקיניינה של זו כן קניינה של זו ובקניינה של זו כן קניינה של זו ולא כן תנינן קטנה וחרשת תני ר' חייה קטנה וחרשת מת בעל הקטנה בעל החרשת מוציאה בגט והקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ ותחלוץ מיד לית יכיל בגין דרבי מאיר דר' מאיר אמר אין חולצין ואין מייבמין את הקטנה שמא תמצא איילונית מת בעל החרשת בעל הקטנה מוציאה בגט והחרשת אסורה איסור עולם עבר ובא על החרשת יוציא בגט והותרה כההיא דאמר ר' הילא מפני תקנתה כיני מתניתא והקטנה תמתין עד שתגדיל ותגיע לפרק ותינשא אמר ר' לעזר לית כאן תינשא אלא תתארס אמר ר' יוחנן זו דברי רבן גמליאל המקדש אחות יבמתו נפטרה יבמתו מן החליצה ומן היבום הוי ההיא דתנינן תמן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה דלא כרבן גמליאל רבי חגיי אמר קומי ר' זעירה מנחם בשם ר' יוחנן הלכה כר' אליעזר אם מיאנה מיאנה רבי ליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ואת אמר הכין ר' זעירה ר' חייה בשם ר' יוחנן הלכה כר' יהושע אם מיאנה מיאנה ר' יהושע אומר אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו ואת אמר הכין ר' הילא ר' יוסי בשם ר' יוחנן הלכה כרבן גמליאל מודה ר' יהושע לרבן גמליאל אם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל ואם לאו מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה