ירושלמי יבמות ג ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ג · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנה[עריכה]

שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה הרי אילו חולצות ולא מתייבמות ורבי שמעון פוטר היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה איסור מצוה או איסור קדושה חולצות ולא מתייבמות ורבי שמעון פוטר

הלכה ג גמרא[עריכה]

עולא בר ישמעאל אמר כך פירשה רבי הושעיה אבי המשנה רבי שמעון פוטר את השנייה מן החליצה ומן הייבום אמר רבי יוחנן חבורה היתה מקשה שלא עלת על דעת שיקנה אדם שתי אחיות כאחת אמר רבי חנינא קומי רבי מנא ופליגא ולמה רבי שמעון פוטר את השנייה מן החליצה ומן הייבום אמר ליה שלא עלת על דעת שיקנה אדם שתי אחיות כאחת תמן אמרין דברי רבי שמעון הין זיקה נופלת למקום זיקה רבי בא בשם רבי לעזר והוא שעבר ובעל היך עבידא קידש אחד מן השוק את השנייה על דעתין דרבנן קידושין גמורין על דעתיה דרבי לעזר קידושין תלויין לכשיבעל את הראשונה קידושין תופסין את השניי' בא על השנייה על דעתין דרבנן ביאת ערוה על דעתיה דרבי לעזר אינה ביאת ערוה מתה הראשונה על דעתין דרבנין מותר בשניי' היה לראשונה צרה [חלץ לה נפטרה צרתה היה לשניי' צרה] כונס צרה ומקיים את אשתו ואסור בשניי' הדא היא מותר הוא אדם באחות צרת חלוצתו ויהא אסור בצרה משום צרת קרובת חלוצתו אמר רבי יודן אילו ביקש לבעול את הצרה עד שלא כנס שמא אינו מותר בה בתחילה הוא מותר ובסוף הוא אסור אם אומר את כן נמצאת עושה צרה לאחר מיתה ואין צרה לאחר מיתה מחלפא שיטתיה דרבי שמעון תמן הוא אמר מייבם לאי זו שירצה וחולץ לשנייה והכא הוא אמר אכין אמר רבי זעירא עד אנן תמן שמעית טעמא תמן זיקת שני יבמין אינה זיקה וזיקה נופלת למקום זיקה ברם הכא זיקת יבם אחד ואין זיקה נופלת למקום מאמר זיקה אמר רבי מתנייה מה איכפלין אחיות גבי נכריות אין את בעי מקשייא קשית' על ההיא דרבי זעורא בשם רב ששת תניי תמן דברי ר' שמעון שתיהן אסורות מחלפא שיטתיה דרבי שמעון תמן הוא אמר שתיהן אסורות והכא את אמר שתיהן מותרות