ירושלמי יבמות ב ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ב · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ו משנה[עריכה]

מי שיש לו בן מכל מקום פוטר את אשת אביו מן הייבום וחייב על מכתו ועל קללתו ובנו לו לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית

הלכה ו גמרא[עריכה]

רבי אבין בעי ובנו לכל דבר אפילו לפריי' ורביי' ולשנייה בן גוי שבא על בת ישראל וילדה בן ישראל שבא על גויה וילדה משום בת משבאת לישראל וילדה בכור לנחלה ואינו בכור לכהן גוי שבא על גויה וילדה רבי יוחנן אמר גוים יש להם יחסים רבי שמעון בן לקיש אמר גוים אין להם יחסין והא כתיב (מלכים ב, כ) בעת ההיא שלח מרודך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו על ידי שכיבד זקינו זכה להתיחס והא כתיב (מלכים א, טז) וישלח המלך אסא אל בן הדד בן טברימון בן חזיון מלך ארם היושב בדמשק לאמר קוצץ בן קוצץ כמה דאת אמר (אסתר, ט) כי המן בן המדתא וכי בן המדתא היה אלא צורר בן צורר אוף הכא קוצץ בן קוצץ א"ר תנחומא כך משיב רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן והא כתיב (שמואל ב, ט) ולציבא חמשה עשר בנים ועשרים עבדים ועבדים יש להן ייחוס באלמנות שומטין של מפיבושת שפחה (שמות, כא) האשה וילדיה תהיה לאדניה נכרית רבי יוחנן אמר בשם רבי שמעון בן יוחי כתיב (דברים, ז) לא תתחתן בם וכתיב (שם) כי יסיר את בנך מאחרי בנך מישראל קרוי בנך ואין בנך מגויה קרוי בנך אלא בנה יעקב איש כפר גבוריה אזל לצור אתון שאלין ליה מהו מיגזר בריה דארמיית' בשובתה וסבר מישרי לון מן הדא (במדבר, א) ויתילדו על משפחות' לבית אבותם שמע ר' חגיי אמר ייתי אייתוניה דילקי אמר לי' מאיכן אתה מלקיני אמר לי' מן הדא דכתיב {{(עזרא, י) ועתה נכרות ברית לאלהינו אמר ליה מן הקבלה את מלקיני אמר ליה (שם) וכתורה יעשה אמר ליה מן הדא אורייה א"ל מן ההיא דאמר רבי יוחנן בשם ר"ש בן יוחי כתיב (דברים, ז) לא תתחתן בם וכתיב כי יסיר את בנך מאחרי בנך מישראל קרוי בנך ואין בנך מגויה קרוי בנך אלא בנה. אמר ליה חבוט חבטך דהוא טבא בקלטא