ירושלמי חלה ג ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת חלה · פרק ג · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנה[עריכה]

נדמעה עיסתה עד שלא גילגילה פטור' שהמדומע פטור ומשגלגלה חייבת נולד לה ספק טומאה עד שלא גילגילה תיעשה בטומאה ומשגילגלה תיעשה בטהרה

הלכה ב גמרא[עריכה]

א"ר יונה תרתין מילין תני ר' חייא רוב' ואינון פליגין חדא על חדא טבל מנינו בחולין וכל הספק פוסל את התרומה ופוסל את החולין מלעשות תרומה וקשיא אם טבל ממנו [מנינו] בחולין למה לי פוסל את [התרומ' ואת] החולין מלעשותן תרומה והא מנינו בתרומה [בחולין] א"ר יונה אוף אנן תנינן תרתיהון טבל מינו בחולין דתנינן תמן אוכל מעשר שהוכשר במשקה ונגע בו טבול יום או ידים מסואבין מפרישין ממנו תרומת מעשר בטהרה מפני שהוא שלישי הדא אמרה שהטבל מנינו בחולין וכל הספק פוסל את התרומה ופוסל את החולין מלעשותן תרומה דתנינן תמן נולד לה ספק עד שלא גילגלה תיעשה בטומאה משגילגלה תיעשה בטהרה אמר רב ששת דרבי עקיבה היא דרבי עקיבה אמר יעשנה בטומאה ולא יעשנה קבין אמר רבי זעירא דברי הכל היא יעשנה קבין בספיקן התיב רבי חייה בי רבי בון קומי רבי זעירא והתני אף בשאר המינין כן אית לך מימר יעשנה קבין בספיקן רבי זבידא אמר אנא בעיתה רבי יוסי בשם רבי הילא בדין היה שיטמא אדם טבלו דבר תורה דכתיב (במדבר יח) ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי תרומה צריכה שימור אין הטבל צירכה שימור מה אני מקיים (שם) ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן עשה שינתן לו לאהרן הכהן בכהונתו וכאן הואיל ואין את יכול ליתנו לכהן בכהונתו רשאי את לטמותו