ירושלמי חלה ב ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת חלה · פרק ב · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנה[עריכה]

מי שאינו יכול לעשות עיסתו בטהרה יעשנה קבין ואל יעשנה בטומאה ורבי עקיבה אומר יעשנה בטומאה ואל יעשנה קבין שכשם שהוא קורא לטהורה כך הוא קורא לטמאה לזו קורא חלה בשם ולזו קורא חלה בשם אבל קביין אין להן חלה בשם העושה עיסתו קבין ונגעו זה בזה פטורין מן החלה עד שישוכו רבי אליעזר אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה

הלכה ב גמרא[עריכה]

מה פחות מארבעת מיל יעשנה בטהרה ארבעת מיל יעשנה קבין אי ארבעת מיל יעשנה בטהרה יותר מארבעת מיל יעשנה קבין נשמעינ' מן הדא דא"ר חייא בר ווא כגון קיסרין וקסרין לאו ארבעת מילין היא הדא אמרה ארבעת מיל יעשנה בטהרה יותר מארבעת מיל יעשנה קבין ר' אמי הורי בכפר שמי לעשות עיסה גדולה בטומאה והלא אין שם ארבעת מילין מכיון דנהרא מפסיק כמי שיש שם ארבעת מיל מתנית' דר"ע דר"ע אמר יעשנה בטומאה ואל יעשנה קבין עיסה גדולה היתה נוח היה לו להלך כמה ולא לעשותה קבין מחלפה שיטתיה דר"ע תמן הוא אמר נוטל מקב חלה וכא הוא אמר הכין תמן לשעבר ברם הכא לכתחילה רבי יונה רבי חייה בשם רבי יוחנן רבי יוסי רבי אימי בשם רבי יוחנן והן שנשכו אית תניי תני הסל מצטרף ואין התנור מצרף ואית תניי תני התנור מצרף ואין הסל מצרף אמר רבי יוחנן איתיתיה מדחילפיי נשכו כאן וכאן מצרף לא נשכו כאן וכאן אינו מצרף מתניתא כגון אילין ריפת' דבבל