ירושלמי גיטין ז ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ז · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנה[עריכה]

זה גיטך אם מתי זה גיטיך מחולי זה זה גיטיך לאחר מיתתי לא אמר כלום מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי הרי זה גט מהיום לאחר מיתתי אינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת

הלכה ג גמרא[עריכה]

זה גיטיך אם מת זה גיטיך מחולי זה זה גיטיך לאחר מיתתי לא אמר כלום ורבותינו אמרו הרי זה גט מני רבותינו רבי יהודה הנשיא ובית דינו בשלשה מקומות נקרא רבי יהודה הנשיא רבותינו בגיטין בשמן ובסנדל ויקראו לו בית דין שריא שכל בית דין שהוא מתיר שלשה דברים הוא נקרא בית דין שריא אמר רבי יודן בי ר ישמעאל בית דינו חלוק עליו בגיטין מהו שתהא מותרת לינשא ר חגיי אמר מותרת לינשא רבי יוסי אמר אסורה לינשא אני אומר נעשו לו ניסים וחיה מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי הרי זה גט מהיום ולאחר מותי אינו גט אמר רבי יודן רבנין ורבותינו מתיבין רבנין לרבותינו למה אתון אמרין הרי זה גט בגין דאמר אם והא סיפא ואם ואתון אמרין אינו גט אלא בגין דאמר מהיום אוף אנן כן אית לן מהיום עיקר מתיב רבי לרבנין למה אתון אמרין אינו גט בגין דאמר מהיום והא רישא מהיום ואתון אמרין הרי זה גט אלא בגין דאמר אם אוף אנא אית לי אם עיקר תמן מחלפין רבי יסא בשם רבי יוחנן ורב תריהון אמרין דברי רבי תמן דהוא רבנין דהכא מכיון שאמר מהיום כמי שאמר ע"מ רבי זעירא בעא קומי ר יסא ע"מ אם מתי או ע"מ לאחר מיתה א"ל ע"מ אם מתי ר בא בשם רב דברי רבי הכא דהוא רבנין דתמן מכיון שאמר מהיום כמי שאמר לאחר מיתה תמן תנינן הכותב נכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיום ולאר מותו דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אינו צריך מה טעמא של רבי יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו רבי שמעון בן יקים אעיל עובדא קומי רבי יוחנן מהיום לאחר מיתה מתנתו מתנה מהיום ולאחר מיתה אינו גט חברייא בשם רבי יוחנן אינה איסרטה ר זעירא בשם ר יוחנן אינה כגיטין אינה כמתנה אמר ר אילא כמתנה מכיון שאמר מהיום מתנה גמורה היא לאי זה דבר כתב בה לאחר מיתה לשייר לו אכילת פירות ובגיטין מכיון שכתב מהיום בגט כרות הוא לאי זה דבר כתב בה לאחר מיתה לשייר לו אנופה אמר רבי בון בר כהנא קומי רבי אילי לשייר לו מעשה ידיה אמר ליה לא מצינו אשה נשואה לזה ומעשה ידיה של זה והוה ר זעירא מקלס ליה וצווח ליה בנייה דאורייתא אף בגט שיחרור כן הרי גט שחרורך מעכשיו לאחר שלשים יום על דעתיה דרבי הרי זה גט על דעתין דרבנין אינו גט אף בהבקר כן שדי מובקר מעכשיו לאחר שלשים יום על דעתיה דרבי מובקרת על דעתיה דרבנין אינה מובקרת אף בהקדש כן כל עמא מודיי אמירתי לגבוה כמסירתי להדיוט אף בקידושין כן אשכח תני רבי אומר מקודשת קידושין גמורין