ירושלמי בבא מציעא ו ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת בבא מציעא · פרק ו · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ג משנה[עריכה]

השוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה בבקעה והוליכה בהר אפילו זו עשרה מילין וזו עשרה מילין ומתה חייב לשלם שכר את החמור והבריקה או שנישאת באנגריא אומר לו הרי שלך לפניך מתה או נשברה חייב להעמיד לו חמור השוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה אם החליקה פטור ואם הוחמה חייב בבקעה והוליכ בהר אם החליקה חייב ואם הוחמה פטור ואם מחמת המעלה חייב השוכר את הפרה לחרוש בהר וחרש בבקעה ונשבר הקנקן פטור בבקעה וחרש בהר ונשבר הקנקן חייב לדוש בקטנית ודש בתבואה פטור בתבואה ודש בקטנית חייב שהקטנית מחלקת

הלכה ג גמרא[עריכה]

ניחא בהר והוליכה בבקעה בבקעה והוליכה בהר ר"ש בן יקים אמר בשמתה מחמת אויר ר דוסתאי בן ינאי אמר שהכישה נחש ר יוחנן אמר ר"מ היא דאמר כל המשנה על דעת בעל הבית נקרא גזלן שכר חמור והבריקה דבזק או שנעשי אנגריא אית תניי תני אנגריא כמיתה ואית תניי תני אומר לו הרי שלך לפניך מאן דתני אנגריא כמיתה באותו שיכול לפשר מאן דמר אומר לו הרי שלך לפניך באותו שאין יכול לפשר תני ר"ש בן אלעזר אומר בדרך הליכתה אין חייב להעמיד לו חמור אחר שלא בדרך הליכתה חייב להעמיד לו חמור אחר א"ר אבהו בשם ר יוסי בן חנינה בקפנדריא אין חייב להעמיד לו חמור אחר בסילקי חייב להעמיד לו חמור אחר ר אבהו בשם ר יוסי בר חנינה אגרא מיכא ללוד ואינסיבת אנגריא ללוד אין חייב להעמיד לו חמור אחר מיכא ללוד ואינסיבת אנגריא לצור חייב להעמיד לו חמור אחר מתה או נשברה חייב להעמיד לו חמור ר יוחנן אמר בשאמר לו חמור סתם אבל אם אמר לו חמור זה יכיל מימר ליה לדין בעית אייתי ליה קומין רב הונא אמר חייב ליטפל בו באותו מקום א"ר זירא אם יש בטפילה כדי לשכור לו גיידור קטן אינו חייב להעמיד לו חמור אחר ואם לאו חייב להעמיד לו חמור אחר אמר ר הונא אם יש בנבילה כדי ליקח גיידור קטן אין חייב להעמיד לו חמור אחר ואם לאו חייב להעמיד לו חמור אחר