ט"ז על חושן משפט קצב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| ט"ז על שולחן ערוך חושן משפט קצב |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(סעיף א' והועיל במעשיו). לקמן מפרש מאי הוה תועלת:

(סעיף ג' שהעמיד דלתות) הב"י הקשה על רבינו שכאן הביא דעת אביו דסגי בהעמדה בלא נעילה ובסי' רע"ה בנכסי הגר פסק דבעינן גם נעילה ותי' דיש לחלק דנכסי הגר אין שם דעת אחרת מקנה ע"כ בעינן טפי אלא דקשה מנ"ל לרבינו לפלוג בההיא ולענ"ד דא"א לומר כן דא"כ אמאי הקשה הרשב"א כלום מבונה פלטרין בנכסי הגר. כמ"ש ב"י אלא ע"כ דלענין הקנין שווים הם כדאיתא ס"פ ח"ה שכל שבנכסי הגר קנה בנכסי חבירו נמי קנה ודעת רבינו יש ליישב דבהעמדה הדלת לחוד לא קצה דלא מידי עביד דיכולים לכנוס שם אלא צריך שינעלוה אף שלא במסגרת אלא עכ"פ תהיה הדלת נעולה ע"י הסתימה דזה ג"כ מונע אחרים מלהכנס דסבורין דכבר זכה בהם וזהו הכוונה שכתב בסי' ער"ה דבעינן נעיל' בסתם והכא קמ"ל דא"צ לסגרה במסגרת כנלע"ד:

(סעיף ז' קנה בהילוך) עיקר הטעם כיון דכל הנאת השביל הוא ההילוך ע"כ קנה בהילוך מזה יש ללמוד במי שקנה מקום בבית הכנסת מחבירו וישב עליו הוה חזקה כיון דכל תשמיש המקום הוא בכך לכ"ע לא מצי לחזור בו כך כ' מהר"ר בנימין בתשובה: