ט"ז על חושן משפט פ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| ט"ז על שולחן ערוך חושן משפט פ |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(בש"ע סעיף א' ונתחייב בה) פירש הסמ"ע שאף שלא יצא הפסק עדיין אלא שנרא' מתוך טענתו שיתחייב וכן נרא' עיקר ומוכח כן מדכת' בד"א כו' אבל אם יכול לזכות כו' משמע אף על גב דלא זכה עדיין ה"נ נתחייב דרישא:

(בשם מהרש"ק בב"י ד"ה כתב נימוקי יוסף פרק חזקת וכו' עד לא מהני ליה היכא וכו') והנימוקי יוסף והרשב"א לטעמייהו אזלי אבל דעת הרמב"ם אינו כן וכמ"ש סי' ע"ט סעיף ב' וע"ש בב"י וק"ל ואפשר דבנדון דהנ"י כולי עלמא מודו דשטר של מערער הוי כהכחישו העדים שאכל מקודם ד"ש קודם לג"ש חזקה ודוק נ"ל ודלא כמור"ם בהג"ה והמחבר יפה עשה שהשמיטו בש"ע גם דברי הסמ"ע תמוהים בעיני ע"כ):