ט"ז על אורח חיים קעא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ט"ז על אורח חיים

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

אפי' נטילה שאינה וכו'. הקשה מו"ח ז"ל מ"ש מהא דשרי למשוח הידים להעביר הזוהמא ותירץ דהתם תקנת חכמים משום קדושה דברכת המזון ואסמכיה אקרא אני ה' זה שמן ערב. ומהאי טעמא נמי במים אחרונים שרי ביין ושאר משקין מפני שהם מעבירים את הזוהמא כמ"ש סימן קפ"א עכ"ל:

ואין זורקין הפת. פירש ב"י אפי' אם לא ממאס משא"כ בשאר אוכלין צריך שיהיה נמאס דוקא:

קופה מלאה תאנים. נ"ל אפי' אם הקופה של עץ כסתם קופה שבתלמוד מ"מ התאנים מתמעכים ע"י שיושב עליה למעלה והיא מליאה ואינה מכוסה אבל במכוסה נראה דמותר אלא דאם יש בה ספרים אסור אף במכוס' וכמ"ש בי"ד סי' רפ"ג ומו"ח ז"ל כתב בשל עץ אפי' יש בו ספרים מותר לישב עליו ומוקי הך קופה דוקא בשל עור ולא נלע"ד: