חות יאיר/קפא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · חות יאיר · קפא· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קפא[עריכה]

שאלה: אשה שנהגה ליתרון הכשר ומדות חסידות לטבול לבעלה שני פעמים רצופים וחבירתה רואה טבילתה ופעם אחת טבלה שני פעמים ואחר שבאתה לביתה אומרה כי נסתפקה וכמדומה לה שבפע' שניה הי' קצת משערותיה חוץ למים. ושאלה אם צריכה לחזור ולטבול.

ושאלתיה למה נהגה כך והשיבה כי גם אמה נהגה כך ותפסה מנהג אמה והוריתי לה שתניח להתיר נדרה ע"י ג' חוץ מבעלה או שבעלה יניח להתיר ע"י ג' על עצמו על ששתק ולא הפיר לה ואח"כ יפיר לה תיכף ואם לא ידע הבעל מנהגה יפר לה דה"ל יום שמעו ועינוי נפש. וחילי דידי כי בודאי לכל הנשים הטובלות רק פ"א אע"פ שחברתה ראתה בטבילתה והיא בעצמה לבה נוקפו תחזור לטבול. דה"ל ספק איסור דאוריי' וכבר הוחזקה לאיסורה משא"כ באשה שנהגה לטבול בכל זמן ב"פ אפי' אם בודאי אחת מהן לא עלה כהוגן כ"ש אם יש לה ספק וגמגום באחת מהם צ"ע להצריכה טבילה שלישית אפי' עודה במים אם אומרה שע"כ נהגה לטבול ב"פ פן יארע איזה קלקול באחת מהם בלא ידע.

וי"ל דה"ה בנתגלה קלקול הא' דסגי בשניה. רק דיש לחלק ולו' ודאי אם בטבילה הראשונה אירע ספק או קלקול וע"י כך חברתה גם היא משגיחין היטיב וסגי בשניה. מש"כ כשטבילה שניה מקולקלת ובטבילה הראשונה לא עלה על דעתה שיארע קלקול אין סברא לומר דהא דנזהרת בטבילה שניה תעלה לה אף בקלקול או בספק. מש"כ באומרה שקבלתה לטבול ב"פ ליתר שאת ותוס' טהרה או לתשוב' דה"ל כנדר וצריכה ב"פ טבילה הוגנת בלי פקפוק וצריכה התרה והפתח הוא המקרה שאירע ובשבת וי"ט עכ"פ אסורה לטבול ב"פ חנם ואם אומרה שלא תדע טעם רק גם חמותה ואמה נהגה כן תלינן להחמיר.

אח"כ נודע לי שקצת נשים נוהגות כן ומבורכת על טבילתן בין שני הטבילות אכן נודע הדבר שנתפשט המנהג מפני ספק זמן הברכה כבהטור וש"ע י"ד ס' ר' וכן עשתה אשה ששאלה וכן אין צריך לחזור ולטבול:

יאיר חיים בכרך.