ויקרא רבה לג ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · ויקרא רבה · לג · ה · >>

ה.    [ עריכה ]
ד"א "וכי תמכרו ממכר" הה"ד (דה"ב יג, יז): "ויכו בהם אביה ועמו מכה רבה" מה הוא "מכה רבה" רבי אבא בר כהנא אמר שהעביר צורת פניהם של ישראל הה"ד (ישעיה ג, ט): "הכרת פניהם ענתה בם" שמואל בר אמי אמר שהעמיד עליהם שומרים שלשה ימים עד שנתקלקלה צורתם דתנינן תמן אין מעידין אלא על פרצוף פנים עם החוטם אפי' יש בו סימנים ובכליו ואין מעידין אותו אלא עד ג' ימים הה"ד (כ): "ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביה ויגפהו ה'" א"ר שמואל בר נחמני אתה סבור לומר שירבעם ניגף והלא לא ניגף אלא אביה ולמה ניגף ר' יוחנן וריש לקיש ורבנן ר' יוחנן אמר על ידי שחסדן ברבים הה"ד (ח): "ואתם המון רב ועמכם עגלי הזהב אשר עשה לכם ירבעם לאלהים" ור"ל אמר ע"י שבזה לאחיה השלוני וקרא אותו בליעל הה"ד (ז): "ויקבצו עליו אנשים רקים בני בליעל" ורבנן אמרי על ידי שבאת ע"ז לידו ולא ביערה הה"ד (יט): "וירדוף אביה אחרי ירבעם וילכד ממנו ערים את בית אל" וכתיב (מ"א יב, כט): "וישם את האחד בבית אל" והרי דברים ק"ו ומה אם המלך ע"י שהונה מלך כמוהו ענשו הכתוב מי שהונה את חבירו עאכ"ו לפיכך משה מזהיר את ישראל "וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ וְגוֹ' [אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אֶחָיו]":