ויקרא רבה לג ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ויקרא רבה · לג · ד · >>

הוסף ביאור

ד.    [ עריכה ]

הדא הוא דכתיב (במדבר ב, לד) "ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן חנו לדגליהם" ואהרן היכן היה רבי יהושע בר נחמיה ור' לוי בר חייתא ור' אבא בשם ר' חייא בר אבא כיון שבא ליחסן הונו אותו ואמרו לו את מיחסנו עד שאתה בא ליחסנו לך ויחס את בניך אלעזר בנך למי הוא נשוי לא לבתו של פוטיאל הה"ד (שמות ו, כה) "ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל" כיון שראה הקב"ה שהן מזלזלין בו התחיל מייחסו הה"ד (במדבר כה, יא): "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" כהן בר כהן קנאי בר קנאי משיב חמה בן משיב חמה שנאמר "השיב את חמתי לכן אמור הנני נותן לו וגו'" לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כבודו של אהרן לכבודו של משה הה"ד (שם  ג, א) "ואלה תולדות אהרן ומשה" משה ואהרן אין כתיב כאן אלא אהרן ומשה לפיכך משה מזהיר את ישראל "וכי תמכרו ממכר":