לדלג לתוכן

ויקרא רבה לא ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · ויקרא רבה · לא · ח · >>

ח.    [ עריכה ]
ר' אבינא אמר תרתי ור' ברכיה אמר תרתי ורבנין תרתי ר' אבינא אמר הגלגל הזה של חמה אחד ממשמשי הוא ובשעה שיוצאה לעולם אין כל בריה יכולה ליזון עיניו ממנה הה"ד (דניאל ז,): "נהר דינור נגד ונפק מקדמוהי" ולאורך אני צריך א"ר אחא (ישעיה, מב): "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר" לא (בראתי) [צויתי] אלא לזכותך ר' אבינא אמר אוחרי הברק הזה אחד מתולדות האש של מעלן הוא והוא מסוף העולם ועד סופו מבהיק אורו ולאורך אני צריך אמר ר' אחא ה' חפץ למען צדקו היך דקדמוי ר' ברכיה אמר הגלגל הזה של עין אין אדם רואה מתוך הלבן שיש בו אלא מתוך השחור אמר הקב"ה מה מתוך חשיכה בראתי לך אורה ולאורך אני צריך א"ר אחא ה' חפץ למען צדקו ר' ברכיה אמר אוחרי (בראשית א,): "והארץ היתה תוהו ובוהו" מה כתיב בתריה "ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור" אמר הקדוש ברוך הוא מה מתוך חשיכה בראתי לך אורה ולאורך אני צריך אמר ר' אחא וכו' ורבנן אמרי תרתי אמר הקב"ה לולד כל אותן תשעה חדשים שהיית במעי אמך אני הייתי מאיר לך ולאורך אני צריך ורבנן אמרי אוחרי (דניאל ב,): "הוא גלי עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרא" אמר הקדוש ברוך הוא נהורא שרא גבי ולאורך אני צריך: