ויקיטקסט:בודק

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הרשאות

בודק הוא אדם המחזיק ביכולת הטכנית לבדיקת כתובות IP של משתמשים רשומים וכן לבדוק את כל העריכות שבוצעו מכתובת IP מסויימת, כולל כאלה שנעשו בידי משתמשים רשומים. הרשאה זו קרויה בוויקימדיה בשם CheckUser.

מינוי הבודקים[עריכה]

מספר הבודקים ודרך בחירתם. ימונו שלושה בודקים. כל משתמש בעל ותק של שנה ו-2000 עריכות יוכל להציע עצמו לתפקיד בודק. מפעילי מערכת והביורוקרט יוכלו להציע עצמם לתפקיד אם הם מקיימים את התנאים הנ"ל.

הבודקים, שמספרם שלושה, צריכים לזכות לאמון של 65% מהקולות, ועם 25 קולות "בעד" לפחות, בהצבעה על בחירתם. במקרה של מספר זוכים הגדול ממספר המקומות הפנויים, יועדפו בהצבעות אלה מועמדים שההפרש בין מספר התומכים בהם למספר המתנגדים גדול יותר. בהצבעות יוכלו להצביע כל המשתמשים הרשומים שלהם ותק של חודש אחד ו־100 עריכות.

פרישה והדחה. התפטרות מתפקיד בודק, על-פי בקשת המתפטר, תכנס לתוקף מיידית. כלומר, מרגע שהודיע בודק את התפטרותו, הוא אינו רשאי לבצע פעולות בדיקה. בודק יוכל להתפטר על ידי פניה ישירה לגופים שמחוץ לוויקיטקסט העברית, וללא הודעה מוקדמת. הדחת בודק נעשית באופן דומה לנהלי ביטול הרשאה של מפעילים.

זהות הבודקים. על פי הצבעה שהתקיימה, הבודקים שנבחרו על ידי הקהילה הם:

ביצוע התפקיד[עריכה]

הפעלת הסמכות. מחזיקי יכולת הבדיקה מונחים לעשות בה שימוש רק באחד משלושת המקרים שלהלן:

  1. כדי לאתר כתובות IP של משתמשים שנראה כי נרשמו על מנת לגרום לוויקיטקסט נזק משמעותי. ההחלטה לגבי מהו 'נזק משמעותי' מושארת לשיקול דעתם של הבודקים, בכל מקרה לגופו.
  2. בעת שימוש בשמות משתמשים המהווים התקפה אישית על משתמש אחר. במקרים כאלה תיבדק כתובת האיי פי ותישלח למשתמש המותקף, למקרה וירצה להשתמש בה לצורך תלונה אצל ספק האינטרנט או במשטרה.
  3. לבקשת המשתמשים המיועדים להיבדק. במידה ומדובר בשני משתמשים רשומים, יש לקבל את הסכמת שניהם.

בקשות לבדיקה. בבקשה לבדיקת משתמש או בדיקת כתובת IP, יש להשתמש בויקיטקסט:בודק/בקשות לבדיקה.

החלטה על בדיקה. כאשר ממונים שלושה בודקים פעילים, תבוצע בדיקה בהסכמה פומבית של שניים לפחות ממחזיקי הסמכות, ובלבד שהבודק השלישי אינו מתנגד. אם מספר הבודקים הפעילים ירד לשניים, תבוצע בדיקה רק בהסכמת שניהם, או על-פי הסכמת אחד מהם ובתנאי שהשני לא התנגד. אם פעיל רק בודק אחד, תידון כל הצעה כאילו יש בה מחלוקת, כדלהלן. במקרה של מחלוקת בין בעלי הסמכות בנוגע להפעלתה במקרה מסויים, יובא המקרה להצבעה בהכרעת רוב רגיל בין המפעילים ומחזיקי הסמכות.

תיעוד. עם ביצוע בדיקה יישמר תיעוד כפול:

  • רשימה של משתמשים שכתובתם נבדקה תנוהל על-ידי המערכת, ותהיה גלויה בפני הבודקים בלבד.
  • רישום ידני פומבי בדף טיפול בהשחתה:
    • במקרה שבו הופנתה תלונה לספק האינטרנט: יישמר רישום ידני של כל פעולות פנייה לספק האינטרנט כפי שיש היום.
    • במקרה שבו לא הופנתה תלונה לספק האינטרנט: יישמר רישום ידני של בדיקות שלא הופנו תלונות לספק האינטרט בגינם. הרישום יכלול את שם הבודק, התאריך, שם המשתמש הנבדק, וסיבה להחלטה לבצע את הבדיקה. הרישום לא יכלול את כתובת ה-IP.
  • ואולם, למרות האמור לעיל, בהסכמה של שלושה בודקים, או שני בודקים וביורוקרט, אפשר לעכב את הפרסום הפומבי של ביצוע פעולת הבדיקה, או להמנע ממנו כליל.

בנוסף, עם ביצוע הבדיקה, על הבודק לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני דרך מנגנון הוויקיטקסט אל המשתמש שכתובת ה-IP שלו נבדקה (ובלבד שמסר כתובת).

ראו גם[עריכה]