ויבינו במקרא/פסח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ויבינו במקרא לחג הפסח
יום ראשון של פסח | יום שני של פסח (בארץ ובחו"ל)
חול המועד: חול המועד פסח | שבת חול המועד פסח
חג אחרון: שביעי של פסח | שמיני של פסח (בחוץ לארץ)
ראו גם: מגילת שיר השירים
הערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

יום ראשון של פסח[עריכה]

 • ליל הסדר: יש נוהגים לקרוא את מגילת שיר השירים לאחר הסדר בליל הפסח.
 • קריאת התורה: ביום הראשון של פסח קוראים מ"ויקרא משה לכל זקני ישראל..." עד "מארץ מצרים על צבאתם" (שמות יב,כא-נא; המשך ישיר לקריאה בפרשת החודש). קריאה זו מחלקים בין חמישה עולים, ואם חל החג בשבת מחלקים אותו לשבעה עולים. ובעדות המזרח אם חל החג בשבת מתחילים את הקריאה בשמות יב,יד.

ראשון[עריכה]

"ויקרא משה לכל זקני ישראל..." עד "ולבניך עד עולם".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני[עריכה]

"והיה כי תבאו אל הארץ..." עד "כן עשו".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי (בשבת שלישי ורביעי)[עריכה]

"ויהי בחצי הלילה..." עד "וינצלו את מצרים".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי בשבת[עריכה]

"ויהי בחצי הלילה..." עד "וברכתם גם אתי".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעי בשבת[עריכה]

""ותחזק מצרים..." עד "וינצלו את מצרים".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעי (בשבת חמישי)[עריכה]

"ויסעו בני ישראל..." עד "לכל בני ישראל לדרתם".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

חמישי (בשבת ששי ושביעי)[עריכה]

"ויאמר... זאת חקת הפסח..." עד "מארץ מצרים על צבאתם".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ששי בשבת[עריכה]

"ויאמר... זאת חקת הפסח..." עד "כל עדת ישראל יעשו אתו".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שביעי בשבת[עריכה]

""וכי יגור אתך גר..." עד "מארץ מצרים על צבאתם".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטיר ליום הראשון (והשני בחו"ל)[עריכה]

"ובחדש הראשון..." עד "כל מלאכת עבדה לא תעשו" (במדבר כח,טז-כה). מפטיר זה ליום הראשון הוא גם המפטיר ליום טוב שני של גלויות.

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

הפטרה[עריכה]

הפטרת יום ראשון של פסח: מילה ופסח בכניסה לארץ.

 • תוספת פתיחה של שלושה פסוקים לאשכנזים: "ויאמר יהושע אל העם התקדשו..." (יהושע ג ה) עד "...וילכו לפני העם" (ג ז). אין אומרים פתיחה זו בקהילת פרנקפורט וע"פ מנהג הגר"א ובעוד קהילות.
 • עיקר ההפטרה בכל העדות: "בעת ההיא אמר ה' ליהושע..." (ה ב) עד "אין יוצא ואין בא" (ו א).
 • תוספת חתימה של פסוק אחד ברוב העדות (למעט מקצת אשכנזים, ביניהם הגר"א וקהילת פרנקפורט): "ויהי ה' את יהושע, ויהי שמעו בכל הארץ" (יהושע ו כז). התימנים נוהגים בחתימה זו גם בהפטרת שמחת תורה (לעיל בספר יהושע).
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

יום שני של פסח[עריכה]

ביום השני של חג הפסח (טז ניסן), קוראים מתוך פרשת אמֹר: "וידבר... שור או כשב או עז כי יולד..." עד "וידבר משה את מעדי ה' אל בני ישראל" (ויקרא כב,כו-כג,מד).

בארץ ישראל, שבה יום זה הוא היום הראשון של חול המועד, קוראים פרשה זו לשלושה עולים, ולעולה הרביעי קוראים קטע מתוך המפטיר ליום הראשון (מ"והקרבתם אשה..."); קטע זה קוראים לעולה האחרון עד סוף הפסח (העולה הרביעי בימי חול המועד, והמפטירים בשבת חול מועד ובחג האחרון של פסח).

ליום טוב שני של גלויות קוראים פרשה זו לחמישה עולים, ולאחריהם מפטיר (הזהה ליום הראשון) והפטרה.

א. ראשון בארץ[עריכה]

"וידבר... שור או כשב..." עד "כל מלאכת עבודה לא תעשו".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ב. שני בארץ[עריכה]

"וידבר... דבר... כי תבאו אל הארץ..." עד "בכל משבתיכם".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ג. שלישי בארץ[עריכה]

"וספרתם לכם..." עד "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ד. רביעי בארץ[עריכה]

"והקרבתם אשה..." עד "כל מלאכת עבדה לא תעשו" – ראה להלן.

א. ראשון בחוץ לארץ[עריכה]

"וידבר... שור או כשב..." עד "שבת היא לה' בכל מושבותיכם".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ב. שני בחוץ לארץ[עריכה]

"אלה מועדי ה'..." עד "חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ג. שלישי בחוץ לארץ[עריכה]

"וספרתם לכם..." עד "אני ה' אלהיכם".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ד. רביעי בחוץ לארץ[עריכה]

"וידבר... דבר... בחדש השביעי..." עד "תשבתו שבתכם".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ה. חמישי בחוץ לארץ[עריכה]

"וידבר... דבר... בחמשה עשר יום..." עד "וידבר משה את מעדי ה' אל בני ישראל".

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטיר בחוץ לארץ[עריכה]

המפטיר זהה ליום הראשון.

הפטרה בחוץ לארץ[עריכה]

הפטרת יום שני של פסח לבני חוץ לארץ: המלך יאשיהו והפסח על פי ספר הברית.

 • תימנים:
  • חלק ראשון: "בן שמונה שנה יאשיהו במלכו..." (מל"ב כב א) עד "...כי באמונה הם עושים" (כב ז).
  • חלק שני לאחר דילוג (כמו לאשכנזים ולספרדים): "ויצו המלך את כל העם לאמר: עשו פסח לה' אלהיכם..." (כג כא) עד "...ואחריו לא קם כמוהו" (כג כה).
 • אשכנזים וספרדים:
  • חלק ראשון: "וישלח המלך..." (כג א) עד "...כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם" (כג ט).
  • חלק שני לאחר דילוג (כמו לתימנים): "ויצו המלך את כל העם לאמר: עשו פסח לה' אלהיכם..." (כג כא) עד "...ואחריו לא קם כמוהו" (כג כה).
 • איטלקים: "ויצו המלך את כל העם לאמר: עשו פסח לה' אלהיכם..." (כג כא) עד "...וימליכו אותו תחת אביו" (כג ל). כלומר קוראים מתחילת הקטע השני לפי שאר העדות, אבל ממשיכים לקרוא שם עד סוף הפרשה.
 • הפטרת התימנים מתחילה בתחילת פרשה, והפטרת האיטלקים מסתיימת בסוף פרשה. חוץ מזה קטעי ההפטרה במנהגים השונים אינם תואמים את חלוקת הפרשות.
 • בעדות אשכנז וספרד קוראים מ"וישלח המלך..." עד "כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם" (מלכים ב כג,א-ט).
 • בכל העדות מוסיפים אחר כך עוד חמישה פסוקים: מ"ויצו המלך.... עשו פסח לה'..." עד "ואחריו לא קם כמוהו" (מלכים ב כג,כא-כה).
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

חול המועד פסח[עריכה]

 • ליום השני של פסח, שהוא א' דחול המועד בארץ – ראה לעיל.
 • לשבת חול המועד – ראה להלן.
 • בחול המועד פסח (חוץ משבת), קוראים את הפרשיות הרשומות להלן, ומחלקים כל פרשה לשלושה עולים. לעולה הרביעי קוראים תמיד "והקרבתם אשה".

בכל אחד מימי חול המועד קוראים קריאה אחרת, כך שבכל שנה קוראים את אותן הפרשיות. באופן כללי, הפרשיות נקראות כסדר כתיבתן בתורה, אולם בשל שבת חול המועד משנים את הסדר (ומאריכים את פסל לך לויאמר משה).

טבלת סדר הקריאות לחול מועד פסח[עריכה]

יום בשבוע בו חל א' פסח (ט"ו ניסן) ט"ז ניסן
א' חול המועד בארץ
יום טוב שני של פסח בחו"ל
י"ז ניסן
ב' חול המועד בארץ
א' חול המועד בחו"ל
י"ח ניסן
ג' חול המועד בארץ
ב' חול המועד בחו"ל
י"ט ניסן
ד' חול המועד בארץ
ג' חול המועד בחו"ל
כ' ניסן
ה' חול המועד בארץ
ד' חול המועד בחו"ל
ראשון שור או כשב קדש לי אם כסף פסל לך וידבר ה'
שלישי שור או כשב קדש לי אם כסף שבת חול המועד (ויאמר משה) וידבר ה'
חמישי שור או כשב שבת חול המועד (ויאמר משה) קדש לי אם כסף וידבר ה'
שבת שור או כשב קדש לי אם כסף פסל לך וידבר ה'


"שור או כשב"[עריכה]

ראה לעיל (יום שני של פסח).

"קדש לי"[עריכה]

ראשון[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

"אם כסף"[עריכה]

ראשון[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

"פסל לך"[עריכה]

ראשון[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

"וידבר ה'"[עריכה]

ראשון[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

"והקרבתם אשה" (רביעי)[עריכה]

"והקרבתם אשה..." עד "כל מלאכת עבודה לא תעשו" (מתוך המפטיר ליום ראשון; במדבר כח,יט-כה). קטע זה קוראים לעולה האחרון עד סוף הפסח (לעולה הרביעי בימי חול המועד שאינם שבת, והמפטירים בשבת חול מועד, בשביעי של פסח, ובשמיני של פסח בחו"ל).

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שבת חול המועד פסח[עריכה]

 • מגילת שיר השירים: בקהילות אשכנז נהגו לקרוא מגילה זו בציבור, לפני קריאת התורה, בשבת חול המועד פסח.
 • קריאת התורה לשבת חול המועד פסח זהה לשבת חול המועד סוכות (חוץ מהמפטיר).

ראשון[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעי[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

חמישי[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שישי[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שביעי[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטיר[עריכה]

"והקרבתם אשה..." ראה לעיל.

הפטרה[עריכה]

הפטרת שבת חול המועד של פסח: חזון העצמות היבשות.

 • תימנים: "כה אמר אדני ה': עוד זאת אדרש לבית ישראל לעשות להם..." (יחזקאל לו לז) עד "...וידעתם כי אני ה', דברתי ועשיתי נאום ה'" (לז יד).
 • אשכנזים וספרדים ואיטלקים מתחילים בתחילת הפרשה הבאה: "היתה עלי יד ה', ויוציאני ברוח ה' ויניחני בתוך הבקעה..." (לז א), וקוראים עד סוף העניין: "...וידעתם כי אני ה', דברתי ועשיתי נאום ה'" (לז יד), כמו התימנים.
 • הפטרת התימנים בת שלוש פרשות בדיוק, ושל שאר העדות שתי פרשות.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שביעי של פסח[עריכה]

ראשון (בשבת ראשון ושני)[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ראשון בשבת[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני בשבת[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני (בשבת שלישי ורביעי)[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי בשבת[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעי בשבת[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי (בשבת חמישי)[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעי (בשבת שישי)[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

חמישי (בשבת שביעי)[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטיר[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

הפטרה[עריכה]

הפטרת יום השביעי של פסח בכל העדות והפטרת "האזינו" לאשכנזים ולספרדים: שירת דוד.

 • בכל העדות בשביעי של פסח, ולאשכנזים ולספרדים בין יום כיפור לסוכות: "וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת..." (שמ"ב כב א) עד "...לדוד ולזרעו עד עולם" (כב נא).
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שמיני של פסח (בחוץ לארץ)[עריכה]

כשחל בשבת, מתחילים "עשר תעשר".

ראשון בשבת[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני בשבת[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

כשחל בחול, מתחילין "כל הבכור".

ראשון (בשבת שלישי)[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני (בשבת רביעי)[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי (בשבת חמישי)[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעי (בשבת שישי)[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

חמישי (בשבת שביעי)[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטיר[עריכה]

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

הפטרה[עריכה]

הפטרת יום שמיני של פסח לבני חוץ לארץ: הנה אל ישועתי.

 • בכל העדות: "עוד היום בנוב לעמוד..." (ישעיהו י לב) עד "...כי גדול בקרבך קדוש ישראל" (יב ו).
 • יש קהילות בארץ ישראל שנוהגות לקרוא הפטרה זו ביום העצמאות (ללא ברכה).
 • ההפטרה מתחילה מהפסוק האחרון של הפרשה הקודמת, ומסתיימת בסוף פרשה.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) A0 ספרדית-ירושלמית ספרדית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית