חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מתוך ספר החוקים הפתוח

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה


1 – משפט מנהלי

1.0 – עקרונות כלליים

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
1.0000תפקידי היועץ המשפטי לממשלה (90.000)3.7.200216.2.2003
1.0001חובת התייעצות מכוח חוק (21.551א)1.11.1981 
1.0002הנחיות מנהליות (60.013)1.4.19863.7.2002
1.0003משך הזמן בהליכי אכיפה חלופית [עיצומים כספיים]18.4.20166.8.2019
1.0004הבטחות מנהליות21.5.2018 

1.1 – ממשלה

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
1.10 – ממשלה: אחריות משותפת
1.1000מחויבות שרים וסגני שרים להחלטות הממשלה (21.451, 21.479)מרץ 2003מרץ 2013
1.1001המעמד של החלטת ממשלה בעניין מסוים כלפי השר המוסמך באותו עניין (21.484)15.5.1986מאי 2015
1.1002הצטרפות שר וסגן שר להצעות חוק פרטיות (21.473)1.4.1982מרץ 2013
1.1003השתתפות שר בדיונים בכנסת (21.479)15.8.1985מאי 2015
1.1004הפרת עקרון האחריות המשותפת (21.456, 21.479, 21.483)מרץ 2003מאי 2015
1.1005הופעת נציגי הממשלה בפני ועדות הכנסת – חובה לייצג עמדה התואמת את עמדת הממשלה (60.104א)1.2.1984מאי 2015
1.11 – ממשלה: שרים
1.1101ממלא מקום שר – מעמד וסמכויות (21.481)1.12.1985מאי 2015
1.1102המועד בו נפסקת כהונתו של שר שהתפטר או הועבר מכהונתו בממשלה16.1.1997מאי 2015
1.1103תוקף הצעות לסדר היום ועררים של שר שפרש26.6.1987מרץ 2013
1.1104שר בלי תיק – שר ללא אחריות לתחום פעולה7.3.2001מרץ 2003
1.12 – ממשלה: ועדות שרים
1.1200ועדות שרים וסמכויותיהן24.6.1996דצמבר 2017
1.1201דין החלטה של ועדת שרים ”על דעת הממשלה“ (העדר זכות ערעור) (21.478)15.2.1985מרץ 2013
1.1202השתתפות בדיוני ועדות שרים (21.451א, 21.462)מרץ 2003 
1.13 – ממשלה: סגני שרים
1.1300מעמדו של סגן שר (21.451, 21.451א)מרץ 2003מאי 2015
1.1301סגן שר – היקף העניינים שניתן למסור לו (21.451א)21.12.1990מרץ 2013
1.1302השתתפות סגן שר דרך קבע בכל ישיבות הממשלה (21.451א)21.12.1990מרץ 2013
1.1303חברי הכנסת המיועדים לכהן כסגני שרים14.7.1999מאי 2015
1.1304איסור אצילת סמכויות סטטוטוריות לסגן שר11.11.1999מאי 2015
1.14 – ממשלה: רציפות הממשלה וסמכויותיה
1.1400רציפות הממשלה (21.474)16.9.1984מרץ 2013
1.1401סדר היום של הממשלה ושל ועדות השרים עם כינון ממשלה חדשה (1.1402; 21.477)1.10.1984מרץ 2003
1.1450סמכויות הממשלה והשרים – העברה ואצילה (1.1403)6.3.2002מרץ 2013
1.1451אחריות שרים לביצוע חוק (חוק מינהל מקרקעי ישראל) (24.1403)1.4.196914.9.2003
1.15 – ממשלה: מינויים בשירות הציבורי
1.1500בדיקת מינויים על ידי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה23.6.1999מאי 2015
1.1501מינויים בתקופת בחירות26.1.1999ינואר 2020
1.1502מינוי והרכב ועדות ציבוריות מייעצות ודרכי פעולתן (90.012)13.1.2003מאי 2015
1.1503ייצוג הולם למגזרים מסוימיםמרץ 2003מאי 2015
1.1504ועדות בוחנים במכרזים לקבלת עובדים למשרות בשירות המדינה (21.859)1.5.1971מאי 2015
1.1550כינון הועד המנהל של רשות השידור ומליאתה (21.321)26.12.199131.8.2000
1.1551ועדת המינויים לפי חוק בתי הדין הדרוזיים – קרוב משפחה כמועמד (21.230)1.4.19843.7.2002
1.1553מועמדים למועצת הרבנות הראשית החברים באסיפה הבוחרת את המועצה – ניגוד עניינים (90.019)15.5.2003 
1.1554ועדה לאיתור מועמדים – מועמד בעל זיקה לשר משרי הממשלה7.12.2004יוני 2019
1.1555 יוני 2006יוני 2019
1.16 – ממשלה: שכר שרים וסגני שרים
1.1600שימוש ברכב צמוד על־ידי בני משפחה של שרים וסגני שרים (1.1800)14.8.2001מרץ 2003
1.1601החזר הוצאות לשר עבור שכירת דירה בירושלים (1.1801)1.9.1996מרץ 2003
1.17 – ממשלה: אתיקה
1.1700מתן חסות על־ידי עובדי ציבור28.5.200029.11.2015
1.1701חברותם של שרים בעמותות ובגופים אחרים16.4.2001מאי 2015
1.1702חברות בגופים ציבוריים – עיקרי דברים2.3.1997מרץ 2013
1.1703השתתפות שרים בתשדירי פרסום11.9.1999מרץ 2013
1.1704פעילות מפלגתית בלשכות שרים וסגני שרים13.11.1997ינואר 2019
1.1705פרסום מודעות על־ידי עובדי ציבור ונושאי משרהמאי 2006מרץ 2013
1.1706שימוש בנייר רשמי ובסמל המדינה או מוסד ציבורי שלר לצורך מילוי תפקיד רשמי19.1.1998מאי 2015
1.1707העסקת ”יועצי חינם“ ויועצים בתשלום18.3.1997מרץ 2013
1.1708הגבלות על טיפול בפניית חברי גוף בוחר על־ידי נבחרי ציבור24.10.2004מרץ 2013
1.1709הגבלות על קבלת הזמנות וכרטיסים למופעים ואירועים21.11.2005מאי 2015
1.1710נסיעות רבנים ראשיים לחוץ לארץ במימון גורם שאינו ממשלתי21.1.2010 
1.1711גיבוש עמדת המדינה לגבי תקופת הצינון הראויה לפורשים משירות הציבור16.7.2012אוגוסט 2015
1.1712ניגוד עניינים של נבחרי ציבור בגין תרומה29.10.2017 
1.1713נסיעות שרים וסגני שרים לחו״ל במימון חוץ־ממשלתי19.6.2019 
1.18 – ממשלה: כללי
1.1800נוהל קבלת החלטות בנושא הקמת יישובים חדשים6.12.2004 
1.1801יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציביתמרץ 201514.3.2018
1.19 – ממשלה: בחירות
1.1900איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר – פרסומים המופצים על ידי משרדי הממשלה (21.779)1.2.1985ינואר 2019
1.1901איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר – עריכת סקרים על־ידי משרדי הממשלה בתקופת הבחירות18.2.1999נובמבר 2012
1.1902פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות (21.862)פברואר 2003ינואר 2019
1.1903טיפול בתלונות בנוגע לתעמולה אסורהפברואר 2003יולי 2003
1.1904הבטחות או התחייבויות לחלוקת הטבות או להקצאת תקציבים במהלך פעילות בחירות28.4.1998ינואר 2019
1.1905שימוש ראש הממשלה במסוקים צבאיים למטרות מפלגתיות־פוליטיות17.9.1999ינואר 2019
1.1906העברת חומר המוסרט בוידיאו מלשכת העתונות הממשלתית למפלגות לצורך תעמולת בחירותפברואר 2003נובמבר 2005
1.1907הגבלות לקראת פרישה ולאחר פרישת שרים וסגני שרים15.5.1996נובמבר 2008
1.1908איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר – עריכת אירועים על־ידי משרדי הממשלה בתקופת בחירות24.12.2002ינואר 2019
1.1909התפטרות או חופשה של עובדי ציבור המועמדים לכנסת (21.775)1.6.1984פברואר 2003
1.1910טוהר הבחירות (21.776)יולי 2003ינואר 2019
1.1911הבטחת משרה במסגרת הסכם פוליטייולי 2003דצמבר 2014
1.1912תחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטייולי 2003ינואר 2019
1.1913מדיניות התביעה והאכיפה לפני הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיותיולי 1998דצמבר 2005
1.1914הפליה גזעית בהסכם קואליציוני (21.480)1.8.1985 
1.1915כריתת חוזים על־ידי ועדת הבחירות המרכזית (21.412)1.1.1973 

1.2 – משרדי הממשלה

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
1.20 – משפט כלכלי־פיסקלי
1.2000סמכותו של שר האוצר להורות על פתיחת הבורסה באופן חלקי או מותנה (21.568)1.11.1983 
1.2001ערבויות מטעם המדינה (21.650)1.8.1969 
1.2002רכישת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (21.954)28.4.1991 
1.2005תמיכת המדינה במוסדות ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–198518.8.2009 
1.21 – בטחון המדינה
1.2101נסיעת נשיא המדינה לשטח מוחזק (21.527)1.5.1975 
1.2102שימוש בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לאחר חקיקתו של חוק המאבק בטרור, התשע״ו–201613.9.2016 
1.22 – בריאות
1.2200מוות בלתי טבעי – ניתוח לאחר המוות ורשיון קבורה (21.058)1.11.196815.4.2003
1.2201אשפוז כפוי בשל מחלה מידבקת – שחפת הריאות (21.065)10.1.1997 
1.2202נטילת זרע לאחר המוות ושימוש בו27.10.2003 
1.23 – דתות
1.2300כהונת רבנים מקומיים במועצות דתיות (21.634)1.8.19761.6.2003
1.2301בוררות דיינים (21.227א)16.1.2000 
1.24 – סנקציה מנהלית
1.2400עצמאות שיקול הדעת בהטלת סנקציה מנהלית30.6.2013 
1.25 – משפט ודיגיטציה
1.2500 10.10.2019 

2 – משפט חוקתי: חברי הכנסת וחקיקה

2.1 – חברי כנסת

2.3 – חקיקה

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
2.30 – חקיקה ראשית
2.3000רציפות פעולות החקיקה עם כינון ממשלה חדשה (1.1401; 21.475)16.9.1984מרץ 2013
2.3004תיקון טעות בחוק שנתקבל – נוהל (60.019)1.8.19693.7.2002
2.3005טיפול בהצעות חוק ממשלתיות5.3.2018 
2.31 – חקיקת משנה
2.3100חקיקת משנה: נוהל והנחיות (60.012)1.11.19859.11.2003
2.32 – תחומי חקיקה
2.3200חקיקה וייעוץ משפטי בתחום הקניין הרוחני (21.732)11.11.1998 
2.3201מדיניות חקיקה – ערכאת הביקורת השיפוטית על החלטות מינהליות (60.010א)1.2.19861.9.2002
2.3202התייעצות במועצה לבתי־דין מינהליים (60.011)1.5.198623.3.1995
2.3203המדיניות לגבי הקמת בתי דין מינהלייםספטמבר 2003נובמבר 2006

3 – משפט חוקתי: זכויות חוקתיות

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
3.10 – חופש המידע
3.1000חוק חופש המידע, התשנ״ה–1998 (90.024)
ראו גם הנחיות היחידה הממשלתית לחופש המידע.
20.7.2003 
3.1001מסירת מידע על־ידי הממשלה לכנסת ולועדותיה (1.1600)11.9.1996מרץ 2003
3.1002מסירת מידע מישיבות ממשלה – פניות מן הציבור (1.1601)7.5.1996מרץ 2003
3.1003הפקדה בגנזך המדינה (60.215)1.5.1975 
3.1004חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי״ט–1958 (90.010; 21.501, 21.550, 21.553, 21.554, 21.916, 69.000)1.9.2002 
3.1005מתן פומבי להסדרים למניעת ניגוד עניינים של עובדי מדינה15.6.2005ינואר 2020
3.11 – הגנת הפרטיות
3.1100מסירת ידיעות על פרטי רישום במרשם האוכלוסין (21.020)1.8.196723.3.2003
3.1101הגנת הפרטיות – שימוש במידע שבמאגר מידע שלא כחוק (21.011)15.12.198312.12.2002
3.1102שימוש בבדיקות פוליגרף על־ידי רשויות המדינה9.11.20038.9.2009
3.1103הגנת הפרטיות – נטילת דגימת קול מאסירים ושמירתה במאגר22.12.201419.1.2015
3.12 – חופש הביטוי
3.1200חירות ההפגנה (21.561, 21.566)1.4.198319.8.2010
3.1201תשדירי שירות בנושאים שנויים במחלוקת ציבורית – מקרי גבול (21.567)1.9.19836.3.2003

4 – משפט פלילי

4.1 – מדיניות התביעה

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
4.10 – מדיניות התביעה – כללי
4.10001עצמאות התביעה הפלילת (51.050, 51.050א, 51.050ב)9.11.2003 
4.1002הצורך בקביעת מדיניות מרכזית של חקירה ותביעה בתחום העונשין (51.051)1.12.19858.9.2003
4.1003קווים מנחים לרשויות האכיפה בענין פרסומים מחקירות (50.055)6.3.2003מרץ 2018
4.1004אישור מוקדם להגשת כתב אישום (50.008, 51.002)1.11.1983יולי 2016
4.11 – סוגי עבירות ומבצעי עבירה
4.1100מדיניות תביעה כלפי חיילי האו״ם – נוהל ושיקולים בדבר העמדתם לדין פלילי (51.052)15.4.19853.7.2002
4.1102הנחיות לתובעים בנושא העמדה לדין בעבירת ה”סוב־יודיצה“ (51.051א)13.3.199225.8.2005
4.1103הגשת כתבי אישום בעבירות של העלבת עובד ציבור וזילות בית־המשפט (90.002)3.7.2002פברואר 2006
4.1104הכרזת ידיעות סודיות לפי סעיף 113(ד) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (21.555)1.1.19713.7.2002
4.1105מדיניות התביעה – סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית (51.056)1.12.198514.9.2003
4.1106סיוע לאויב במלחמה – סעיף 99 לחוק העונשין, תשל״ז–197725.8.2005 
4.1107חקירה והעמדה לדין בעבירה לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ״ה–1965מרץ 2006 
4.1108מדיניות העמדה לדין של רשויות מקומיות ושל נושאי תפקידים בהן בתחום איכות הסביבהפברואר 2007 
4.1109מדיניות חקירה ותביעה בעבירות של החזקת אגרופן או סכין ואיסור סחר בהם או מכירתם לקטיןיולי 2007 
4.1110איסור מתן שוחד לעובד ציבור זר – סעיף 291א לחוק העונשיןנובמבר 2009 
4.1111דרכי הטיפול של רשויות המדינה בכתבי סירוב המוצאים על ידי בתי דין דתייםמרץ 2013 
4.1112עבירת ריבוי נישואין23.1.2017 
4.1113מדיניות בבקשות להיתר נישואי קטינים (4.1101; 5.054)29.5.2018 
4.1114קווים מנחים למדיניות אכיפה בעבירות הנוגעות למסירת מידע האסור בגילוי4.2.2020 
4.12 – פיקוח על רשויות אכיפת החוק
4.1201ביקורים במתקני כליאה (62.002, 63.003)1.5.1971מאי 2010
4.1202משך טיפול התביעה עד להגשת כתב אישום (4.1200)אוגוסט 2010מרץ 2020

4.2 – משפטי פלילי: חקירות

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
4.21-4.22 – חקירות פליליות
4.2100זכותה של המשטרה לקבל סלילי הקלטה של שידור (21.778)1.10.19733.7.2002
4.2101מסירת מידע מחברות הטלפון לגופים בעלי סמכות חקירה (90.013)16.2.200316.5.2007
4.2200חקירת אישי ציבור (90.004)3.7.2002יולי 2016
4.2201עד מדינה (50.031)30.8.2005 
4.2202חקירת עורכי־דיןיולי 2006נובמבר 2006
4.2203נוכחות מומחה מטעם ההגנה בנתיחת גופהמרץ 2013אוגוסט 2019
4.2204בדיקה מקדימה31.12.20152.10.2018
4.23 – חקירות אחרות
4.2300חוקרים פרטיים – העסקתם על־ידי גופים ממשלתיים (21.563)1.4.19823.7.2002
4.2301ועדות בירור פנימיות (90.025)20.7.2003יוני 2013
4.2302עיון בדו״ח סודי של ועדת חקירה (21.276)1.5.19751.9.2002

4.3 – משפטי פלילי: הליכים משפטיים

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
4.30 – סדר הדין הפלילי – טרם הגשת כתב אישום
4.3000הארכת מעצר מעל שלושים ימים (50.004 – 50.004ד)19.12.2002 
4.3001טיעון לפני הגשת כתב אישום פלילי (שימוע) (51.015)1.7.1991נובמבר 2008
4.3002עיכוב הודעה על מעצר – סעיף 36 לחסד״פ (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996 (4.3000)4.1.2004 
4.30 – סדר הדין הפלילי – ניהול המשפט
4.3010סמכות עורך־דין להודות באשמה או בעובדות בשם לקוחו, בהעדר הנאשם (51.022)1.8.19723.7.2002
4.3011התליית הליכים בשל חוסר אפשרות לאתר נאשם (90.001)27.12.2001 
4.3012שתיקת הנאשם במשפטו כ”דבר מה נוסף“ להודאה שמסר במהלך חקירתואפריל 2007 
4.30 – סדר הדין הפלילי – קובלנה
4.3020תלונה, חקירה והעמדה לדין – עבירות שניתן להגיש בגינן קובלנה (50.034)1.2.19701.9.2002
4.3021קובלנות פליליות על עובדי המדינה (60.102א)27.10.199115.6.2003
4.30 – סדר הדין הפלילי – עיכוב הליכים
4.3030עיכוב הליכים פליליים (51.000)1.5.198427.7.2014
4.3031עיכוב הליכים בעבירות פיסקליות וכלכליות (90.011)1.12.2002 
4.3032טיפול בבקשות לעיכוב הליכים בתיקי תכנון ובניה (90.022)25.4.2001 
4.30 – סדר הדין הפלילי – עבירות קנס
4.3040ביטול הודעות תשלום קנס – הנחייה לתובעים (52.0003א)20.6.19904.12.2011
4.3041נוהל והנחיות להפעלת חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (60.004)20.5.198729.6.2011
4.30 – סדר הדין הפלילי – הסדר מותנה
4.3042נוהל והנחיות להפעלת סימן א׳1 בפרק ד׳ לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב], התשמ״ב–1982 – ”הסדר מותנה“20133.1.2019

6 – משפט אזרחי

6.1 – הליכים משפטיים

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
6.10 – הליכים משפטיים שהמדינה צד להם
6.1000דרישות נגד המדינה בטרם הגשת תביעה לבית־המשפט (90.016; 60.111, 60.115)15.5.200312.10.2009
6.1001הגשת תביעות בשם המדינה וטיפול בתובענות המוגשות נגדה – נוהל (90.017; 60.011, 60.015)15.5.200310.2.2015
6.1002פשרה בתביעה שהמדינה צד לה – נוהל (60.118)1.10.198410.2.2015
6.1003הוצאה לפועל של פסקי דין נגד המדינה (60.113)15.6.200310.2.2015
6.12 – יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית־המשפט
6.1200התדיינות בין המדינה לבין רשויות מקומיות (60.105)1.4.196910.2.2015
6.1201יישוב סכסוכים בעניינים אזרחיים בין המדינה לבין תאגידים ציבוריים או חברות ממשלתיות (60.121)1.2.19856.3.2003
6.1202יישוב סכסוכים בעניינים אזרחיים בין חברה ממשלתית לבין גוף ממשלתי אחר (60.122)1.2.19856.3.2003
6.1203יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם בדרך של גישור (60.125)11.8.199928.8.2011
6.1205יישוב של סכסוכים שהמדינה צד להם באמצעות בוררות (80.000; 6.1204; 21.588)12.10.2009 
6.13 – מאסר אזרחי וצווים
6.1301מאסר וצווי הגבלה כאמצעי לכפיית גט (90.021)1.6.2003 
6.1302ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ הסותר צו גירוש/הסגרה14.11.2005 

6.2 – חוזים

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
6.2000הסמכות להתחייב בחוזה בשם המדינה (90.015; 24.001, 24.005, 24.013, 60.020, 80.003)15.5.2003 
6.2001אחריות לביצוע התחייבויות חוזיות שהמדינה צד להן (90.018)15.6.2003 

6.3 – קניין

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
6.30 – קניין – מקרקעין
6.3000שחרור משכנתאות (24.012)1.5.197015.4.2003
6.3001ערעורים על לוח זכויות והסדר לפי סעיף 59 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (24.014)1.5.19701.9.2002
6.3002הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור: שימוע הבעלים (60.124)1.1.19869.11.2003

6.5 – תאגידים

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
6.50 – תאגידים – חברות ממשלתיות
6.5000מינויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים (28.016, 28.017, 28.018, 28.021)9.11.2003מאי 2015
6.5001חוק החברות הממשלתיות – אצילת סמכויות מן הממשלה לשרים (28.012)1.4.1985מרץ 2009
6.51 – תאגידים – תאגידים אחרים
6.5100עמותות ליד משרדי ממשלה – נוהל לשיתוף פעולה בין משרדי ממשלה לבין עמותות (60.007א)1988 
6.5101חובת דיווח – אגודות עותמאניות (21.951)1.8.1972 

6.6 – עבודה

6.6 – קניין רוחני

7 – מסים

8 – תכנון ובניה ושלטון מקומי

8.1 – תכנון ובניה

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
8.10 – תכנון ובניה – משפט מינהלי
8.1000שיקולי שר או נציגו במוסדות תכנון (1.1006)22.7.1990מרץ 2003
8.1001נציגי הרשויות המקומיות בועדות התכנון והבניה (21.924א)10.8.199919.6.2005
8.1002נציגי שר המשפטים במוסדות התכנון ויועצים משפטיים בועדות מחוזיות (60.006)1.2.199326.10.2006
8.11 – תכנון ובניה – משפט פלילי
8.1100הסמכת תובעים ברשויות מקומיות ובוועדות לתכנון ולבניה (52.001א)6.9.19984.9.2017
8.1101הפעלת סמכות האכיפה של המדינה בעבירות תכנון ובנייה במרחבי תכנון מקומייםאפריל 2013 
8.1150בקשות לדחית דיון בהליכים פליליים בשל הגשת בקשה להיתר או לתכנית (90.023)24.1.2001 
8.1151מתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה9.11.200329.6.2015
8.1152הגשת אישומים כנגד קבלנים אשר עברו על חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ״ט–1969 (52.002ב)16.2.1997 
8.1153מסירת הודעה למתלוננים על החלטה שלא להעמיד לדין והודעה על הזכות להגיש ערר18.10.2004 
8.1154תפיסת כלים המשמשים לביצוע עבירות בניה10.6.2007 
8.1155הפעלת חוק העבירות המנהליות בעבירות תכנון ובניה23.12.2018 
8.12 – תכנון ובניה – סוגיות ייחודיות
8.1200תחולת הוראות חוק התכנון והבניה על קו צינור הנפט אילת אשקלון (21.506)17.6.199916.2.2003

8.2 – רשויות מקומיות

9 – השירות המשפטי הציבורי

מספרשם ההנחיהתאריךעדכון
9.10 – כללי
9.1000היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה (90.005; 21.868, 21.869, 60.119, 69.001)3.7.2002מאי 2015
9.1001רכישת שירותים משפטיים חיצוניים על ידי משרדי הממשלה18.10.2009 
9.1002הפרקליט הצבאי הראשי (21.869א)אפריל 2015מאי 2019
9.11 – הופעה בבתי משפט
9.1100בקשות מטעם המדינה בעניין פסלות שופט וטיפול בבקשות פסילה של צדדים אחרים (50.060)1.4.199824.10.2002
9.1101דיווח פרקליטים על ליקויים בסדרי מינהל (50.059)1.5.19753.7.2002
9.1102הטלת הוצאות אישיות על עורכי־דין לטובת אוצר המדינה (90.008)3.7.2002 
9.1103הערות בתי־המשפט לעניין תיקוני חקיקה (50.021)1.5.19703.7.2002
9.12 – ייחוד המקצוע
9.1200ייצוג על -ידי עורך־דין (21.601)1.7.19743.7.2002
9.13 – אתיקה
9.1300מכתבי התראה מטעם המדינה (60.120)15.12.198217.4.2008

10 – כללי

10.1 – משמעת

10.2 – משפט בין־לאומי

ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.