דברים רבה יא א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דברים רבה · יא · א · >>


הוסף ביאור

א.    [ עריכה ]
הלכה: אדם מישראל שעבר לפני התיבה וטעה, כיצד הוא צריך לעשות? כך שנו חכמים: העובר לפני התיבה וטעה, יעבור אחר תחתיו.

לימדונו רבותינו: אמר ר' יוסי בר חנינא: טעה בג' ברכות הראשונות, חוזר בתחלת "מגן". רב הונא אמר: אם טעה בג' ברכות אמצעיות, חוזר ל"האל הקדוש". רב אמר: אם טעה בשלש אחרונות, חוזר לתחלת "מודים".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: העובר לפני התיבה וטעה, יעבור אחר תחתיו. ומנין הוא מתחיל? מתחלת הברכה שטעה. ומהיכן למדו? מאבות העולם. למה? שלא היה אחד מתחיל אלא ממקום שפסק חבירו. כיצד? אברהם בירך את יצחק, מנין? דכתיב: (בראשית כה, ה): "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק". ומה נתן לו? ר' יהודה ור' נחמיה. ר"י אומר: בכורה נתן לו, כענין שנאמר: (שם, לג) "וימכור את בכורתו ליעקב". ר' נחמיה אמר: ברכה נתן לו, כענין שנאמר: (שם כז, כח) "ויתן לך האלהים". עמד יצחק לברך את יעקב, אמר: ממקום שפסק אבא משם אני מתחיל. אבא הפסיק ב"ויתן", אף אני מתחיל ב"ויתן", מנין? שנאמר: "ויתן לך אלהים". ובמה חתם יצחק? בקרייה, שנאמר: (שם כח, א) "ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו". עמד יעקב לברך את השבטים, אמר: איני פותח אלא בקרייה, שנאמר: (שם מט, א) "ויקרא יעקב אל בניו". ובמה חתם ב"זאת"? שנאמר: (שם, כח) "וזאת אשר דבר להם אביהן". עמד משה לברך את ישראל, אמר: איני פותח אלא ב"זאת" מנין? ממה שקרינו בענין: "וְזֹאת הַבְּרָכָה".