דברים רבה ד ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · דברים רבה · ד · ז · >>


הוסף ביאור

ז.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כי ירחיב" זש"ה זה שאמר הכתוב (תהלים לא, ח): "אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצרות נפשי ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי". רבנין אמרין הפסוק הזה מדבר ביוסף אמר יוסף רבש"ע אגילה ואשמחה בחסדך שעשית עמי אילו נפרעת לי מאשתו של פוטיפרע ולא נתת לי את המלכות הייתי בגילה ובשמחה ועתה יש לי את המלכות הוי "אגילה ואשמחה בחסדך וגו'".

"אשר ראית את עניי" זה יוסף שכתוב בו (שם קה,) "ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו".
"ולא הסגרתני ביד אויב" זה פוטיפרע.
"העמדת במרחב רגלי" שהשליט אותי על כל ארץ מצרים מנין שנאמר (בראשית מב,): "ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבואו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אליהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר אוכל".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "אגילה ואשמחה בחסדך" מדבר בישראל אמרו ישראל רבש"ע אגילה ואשמחה בחסדך שעשית עמנו שאילו נפרעת מן המצריים ולא נתת לנו את ממונם היינו שמחים שמחה וגילה יש לנו שנתת לנו את ממונם.
"אשר ראית את עניי" אלו ישראל שכתוב בהם (דברים כו,): "וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל ה' אלהי אבותינו וישמע ה' את קולנו וירא את ענינו ואת וגו'".
"ידעת בצרות נפשי" אלו ישראל שכתוב בהם "וימררו את חייהם".
"ולא הסגרתני ביד אויב" זה פרעה הרשע שכתוב אמר אויב ארדוף. "העמדת במרחב רגלי" שהרחבת את גבולי שנאמר "כי ירחיב וגו'":