דברים רבה ג יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · דברים רבה · ג · יז · >>


יז.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "פסל לך" שאלו את רבי יוחנן בן זכאי מפני מה לוחות הראשונות מעשה שמים והשניים מעשה אדם אמר להן למה"ד למה הדבר דומה למלך שנשא אשה והביא הנייר והלבלר משלו עיטרה משלו והכניסה לביתו. ראה אותה המלך שוחקת לעבד אחד משלו כעס עליה והוציאה. בא שושבינה אצלו ואמר לו מרי אי את יודע מהיכן נטלת אותה לא בין העבדים גדלה וכיון שגדלה בין העבדים לבה גס בהן. אמר לו המלך ומה אתה מבקש שאתרצה לה הבא הנייר והלבלר משלך והרי כתב ידי. כך אמר משה להקב"ה בשעה שבאו לידי אותו מעשה א"ל אי אתה יודע מאיזה מקום הוצאת אותם ממצרים ממקום עבודת כוכבים א"ל הקב"ה ומה אתה מבקש שאתרצה להן הבא את הלוחות משלך והרי כתב ידי "וכתבתי על הלוחות".

אמר ליה הקב"ה משה חייך כשם שנתת את נפשך עליהן בעולם הזה כך לעתיד לבא כשאביא להם את אליהו הנביא שניכם באין כאחת. מנין שכך כתיב (נחום א , ג-ד): "ה' ארך אפים וגדל כח ונקה לא ינקה ה' בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל" בסופה זה משה דכתיב (שמות ב, ג): "ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תיבת גומא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור" ובסערה זה אליהו דכתיב (מ"ב , ב-יא): "יב". אותה שעה הוא בא ומנחם אתכם מנין שנאמר (מלאכי ג, כג): "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים":