בראשית רבה מ ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


ו.    [ עריכה ]
"ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וגו'" "ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו" ר' פנחס בשם רבי הושעיא רבה אמר אמר הקב"ה לאברהם אבינו צא וכבוש את הדרך לפני בניך.

את מוצא כל מה שכתוב באברהם כתיב בבניו:

  • באברהם כתיב "ויהי רעב בארץ"
בישראל כתיב (שם מה, ו) "כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ"
  • באברהם כתיב "וירד אברם מצרימה לגור שם"
ובישראל כתיב (במדבר כ, טו): "וירדו אבותינו מצרימה"
  • באברהם כתיב "לגור שם"
ובישראל כתיב (בראשית מז, ד): "לגור בארץ באנו"
  • באברהם כתיב "כי כבד הרעב בארץ כנען"
בישראל כתיב (בראשית מג, א): "והרעב כבד בארץ"
  • באברהם כתיב "ויהי כאשר הקריב"
בישראל כתיב ופרעה הקריב.
  • באברהם כתיב "והרגו אותי ואותך יחיו"
ובישראל כתיב (שמות א, כב): "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו".
  • באברהם כתיב "אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וגו'"
ובישראל כתיב (שם, כ) "וייטב אלהים למילדות"
  • באברהם כתיב "ויהי כבוא אברם מצרימה".
ובישראל כתיב (שם, א) "אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה".
  • באברהם כתיב "ואברם כבד מאד במקנה".
ובישראל כתיב (תהלים קה, לז): "ויוציאם בכסף וזהב"
  • באברהם כתיב "ויצו עליו פרעה".
ובישראל כתיב (שמות יב, לג): "ותחזק מצרים על העם"
ובישראל כתיב (במדבר לג, א): "אלה מסעי בני ישראל".