לדלג לתוכן

בראשית רבה לט יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


יג.    [ עריכה ]
"וילך אברם כאשר דבר אליו ה' וגו'" ולוט טפל לו.

"ואברם בן שבעים וחמש שנים" הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (אסתר ב, ז): "ויהי אומן את הדסה היא אסתר" רב אמר בת מ' היתה ושמואל אמר בת שמונים שנה רבנן אמרי בת שבעים וחמשה רבי ברכיה בשם רבנן דתמן אמר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אתה יצאת מבית אביך בן שבעים וחמשה שנים חייך אף גואל שאני מעמיד ממך יהיה בן שבעים וחמשה שנים כמנין הדסה: