במדבר רבה כא כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

כד.    [ עריכה ]
"ביום השמיני עצרת" זש"ה זה שאמר הכתוב (תהלים קט, ד): "תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה" את מוצא בחג ישראל מקריבין לפניך שבעים פרים על שבעים אומות אמרו ישראל רבון העולמים הרי אנו מקריבין עליהם שבעים פרים והיו צריכין לאהוב אותנו והם שונאין אותנו שנאמר "תחת אהבתי ישטנוני" לפיכך אמר להם הקדוש ברוך הוא עכשיו הקריבו על עצמכם "ביום השמיני עצרת תהיה לכם".

"והקרבתם עולה אשה ריח ניחוח לה' פר בן בקר אחד איל אחד" משל למלך שעשה סעודה שבעת ימים וזימן כל בני אדם שבמדינה בשבעת ימי המשתה כיון שעברו שבעת ימי המשתה אמר לאוהבו כבר יצאנו ידינו מכל בני המדינה נגלגל אני ואתה במה שתמצא ליטרא בשר או של דג או ירק כך אמר הקב"ה לישראל "ביום השמיני עצרת תהיה לכם" גלגלו במה שאתם מוצאים בפר אחד ואיל אחד: