במדבר רבה טו ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · במדבר רבה · טו · ח · >>

הוסף ביאור

ח. [עריכה]

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "בְּהַעֲלֹתְךָ" זש"ה זה שאמר הכתוב (תהלים קלט, יב): "גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה" ולנו אומר "בְּהַעֲלֹתְךָ" למה"ד למלך שהיה לו אוהב אמר לו המלך תדע שאצלך אני סועד אלא לך ותקן לי הלך אוהבו והתקין מטה של הדיוט מנורה של הדיוט ושלחן של הדיוט כיון שבא המלך באו עמו שמשין סיבבו מיכן ומיכן מנורה של זהב לפניו כיון שראה אוהבו את כל הכבוד התבייש והטמין את כל מה שהתקין לו שהיה הכל הדיוטות א"ל המלך לא אמרתי לך שאצלך אני סועד למה לא התקנת לי כלום אמר לו אוהבו ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והטמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות אמר לו המלך חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך וכן הקדוש ברוך הוא כולו אורה שנאמר (דניאל ב, כב): "ונהורא עמיה שרא" והוא אמר לישראל התקינו לי מנורה ונרות מה כתיב שם (שמות כה, ח): "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שם, לא) "ועשית מנורת זהב טהור" כיון שעשו באת שכינה מה כתיב שם (שם כט, לא) "ולא יכול משה לבא אל אהל מועד" מיד קרא למשה (במדבר ז, פט): "ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר" מה דבר אליו "בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרוֹת":