במדבר רבה ב יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · במדבר רבה · ב · יג · >>

הוסף ביאור

יג. [עריכה]

דבר אחר, והיה מספר בני ישראל, אמר רבי ברכיה הכהן ברבי: והיה מספר, הסופר כמספר התורה נתבקש להם, שכך אמר להם על ידי משה (דברים ז, יד): ברוך תהיה מכל העמים, הוי: והיה מספר בני ישראל כחול הים, משלן בעפר משלן בכוכבים, בעולם הזה הם משולים בעפר, מה עפר הארץ עשוי דיש לכל באי עולם, כך ישראל עשוים דיש לאמות העולם, שנאמר (מלכים ב יג, ז): כי אבדם מלך ארם וישמם כעפר לדש. דבר אחר, מה עפר הארץ אם אינו נמצא אין אדם מתקים, אם אין עפר אין אילנות ואין תבואה, כך אם אין ישראל אין העולם מתקים, שנאמר (בראשית כב, יח): והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. בעולם הזה הם משולים בעפר, לימות המשיח הם משולים לחול הים, מה דרכו של חול מקהה שניו, כל ישראל לימות המשיח מכלין כל האמות, שנאמר (במדבר כד, יט): וירד מיעקב וגו', וכתיב (יחזקאל כה, יד): ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. דבר אחר, למה משלן כחול, מה חול אדם נוטל ממנו מלא קמצו ונותן לעסה או לתוך התבשיל אין כל בריה יכולה לטעמו שהוא מקהה את שניו, כך הם ישראל, כל מי שהוא בוזזן או גוזלן בעולם הזה, הוא מקהה את שניו לעתיד לבוא, למה, שהוא קדש, שנאמר (ירמיה ב, ג): קדש ישראל לה' ראשית תבואתה כל אכליו יאשמו רעה תבא עליהם נאם ה', וכל מי שנוגע בקדשים חיב מיתה. דבר אחר, כחול הים, מה דרכו של חול אדם מכניסו לאור ומוציאו בולים ועושין הימנו כלי זכוכית, כך ישראל נכנסין לאור ויוצאין חיים, שנאמר (דניאל ג, כו): עבדוהי די אלהא עלאה פקו ואתו וגו'. ואף לעתיד לבוא הם נכנסין לגיהנם ואמות העולם נכנסין שם, ואלו הם נכנסין לתוכה ואובדים, וישראל יוצאין מתוכה בשלום, שנאמר (ישעיה מג, ב): כי תלך במו אש לא תכוה, למה (ישעיה מא, יג): כי אני ה' אלהיך מחזיק ימינך לכך מושלן כחול. לעתיד לבוא משלן ככוכבים, מה הכוכבים מזהירין בכל הרקיע כך הם מזהירין לעתיד לבוא, שנאמר (דניאל יב, ג): והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. למה נמשלו בכוכבים ולא בחמה ולא בלבנה, אלא אברהם נמשל בחמה ויצחק בלבנה ויעקב בכוכבים, לעתיד לבוא החמה והלבנה בושים, שנאמר (ישעיה כד, כג): וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד, והכוכבים אינם בושים, כך אברהם ויצחק פניהם מתכרכמות. לעתיד לבוא בשביל בניהם, אברהם בשביל ישמעאל ובני קטורה, יצחק בשביל עשו ואלופיו, והכוכבים אין להם בושה. כך יעקב אין לו בושה שלא יבוש: שנאמר (ישעיה כט, כב): לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו, למה, (ישעיה כט, כג): כי בראתו ילדיו מעשי ידי וגו', שכלם צדיקים (שיר השירים ד, ז): כלך יפה רעיתי. דבר אחר, מה הכוכבים חולקין כבוד זה לזה ושלום ביניהם, שנאמר (איוב כה, ב): עשה שלום במרומיו, כך הם הצדיקים אוהבים זה לזה, כשם שהכוכבים אינן מריבין זה עם זה, כך הם הצדיקים. דבר אחר, מה הכוכבים אינן שולטים אלא בלילה, כך ישראל אינן שולטים אלא בלילה מפני על מלכות. דבר אחר, מה הכוכבים יכול אחד לשרף את כל העולם כלו, כך הם הצדיקים כגון אליהו שירדה אש בדבורו, שנאמר (מלכים ב א, י): אם איש האלהים אני תרד אש מן השמים ותאכל אתך ואת חמשיך ותרד אש אלהים מן השמים ותאכל אתו ואת חמשיו.