בית שמואל על אבן העזר עג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| בית שמואל על שולחן ערוך אבן העזר עג |

סעיף א[עריכה]

(א) בימות הגשמים ובימות החמה:    כלומר נותן לה חדשים בימות הגשמים כי החדשים קשים לה בימות החמה ויפים לה בימות הגשמים והשחקים שהם מותר הבלאות הן שלה להתכסות בהם בימי נדותה שם:

(ב) מטה מוצעת:    אף על גב לענין סידור ב"ח אין נותנין לה מטה מ"מ כאן נותנין לה משום האשה ניתן לו לחיים ולא לצער:

סעיף ה[עריכה]

(ג) עסי' ע':    שם הביא דעת ר"ת דס"ל אין כופין להוצי' כשאין לו מזון לזון אותה כן ה"נ אין כופין אותו להוציא בשביל כסות:

סעיף ו[עריכה]

(ד) עד בני שש:    ואף אחר שש מפצירים בו ואם הוא אמוד כופין אותו כמו גבי מזונות ח"מ:

(ה) כפי צרכן:    ולא לפי כבודו כי דוק' לאשתו נותנין לפ"כ משום דרשי' מקר' דעולה עמו וחייב לכבד' אבל לבניו א"צ ליתן אלא כדי צרכן:

סעיף ט[עריכה]

(ו) אינה יכולה להוצי':    כתב הרשב"א חדא מאן לימא לן דלא נתנה לו רשות למשכן ועוד דאיכ' כאן תקנות השוק ונ"מ מהני טעמים אם כבר לוה ואח"כ נתן בגדים למשכון דאז לא שייך תקנות השוק כמ"ש בחושן המשפט סימן ש"מ וע' סימן ד':