ביאור:תאריכים בספר בראשית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


סיכום כל התאריכים בספר בראשית לפי סדר כרונולוגי

השנים המצויינות הינן בשנים שלמות ולכן יש להוסיף שנתיים ברוב האירועים ובחלקם רק שנה.

המאורע בשנת תאריך מקורות
אדם הראשון נוצר א (1) א' תשרי
שת נולד קל (130)
אנוש נולד רלה (235)
קינן נולד שכה (325)
מהללאל נולד שצה (395)
ירד נולד תס (460)
חנוך נולד תרכב (622)
מתושלח נולד תרפז (687)
למך נולד תתעד (874)
אדם נפטר תתקל (930)
חנוך נפטר תתקפז (987)
שת נפטר א' מב (1042)
נח נולד א' נו (1056)
אנוש נפטר א' קמ (1140)
קינן נפטר א' רלה (1235)
מהללאל נפטר א' רצ (1290)
ירד נפטר א' תכב (1422)
למך נפטר א' תרנא (1651)
מתושלח נפטר א' תרנו (1656) י"א חשון
המבול הסתיים א' תרנז (1657) כ"ז חשון
שם נולד א' תקנח (1558)
ארפכשד נולד א' תרנח (1658)
שלח נולד א' תרצג (1693)
עבר נולד א' תשכג (1723)
פלג נולד א' תשנז (1757)
רעו נולד א' תשפז (1787)
שרוג נולד א' תתיט (1819)
נחור נולד א' תתמט (1849)
תרח נולד א' תתעח (1878)
אברם נולד א' תתקמח (1948)
שרה נולדה א' תתקנח (1958)
פלג נפטר א' תתקצו (1996)
נחור נפטר א' תתקצז (1997)
נח נפטר ב' ו (2006)
אברם יצא מחרן לכנען, וירד למצרים ב' כג (2023)
מלחמת אברהם והמלכים ב' כג (2023)
רעו נפטר ב' כו (2026)
נשא אברם את הגר המצרית ב' לג (2033)
ישמעאל נולד ב' לד (2034)
נימול אברם ב' מז (2047)
יצחק נולד ב' מח (2048)
שרוג נפטר ב' מט (2049)
תרח מת ב' פג (2083)
רבקה נולדה ב' פה (2085)
שרה נפטרה ב' פה (2085)
יצחק נשא את רבקה ב' פח (2088)
ארפכשד נפטר ב' צו (2096)
יעקב ועשו נולדו ב' קח (2108)
אברהם נפטר ב' קכג (2123)
שלח נפטר ב' קכו (2126)
עשו נשא את יהודית בת בארי ובשׂמת בת אילון ב' קמח (2148)
שם נפטר ב' קנח (2158)
רחל ולאה נולד ב' קע (2170)
יצחק בירך את יעקב ואת עשו ב' קעא (2171)
ישמעאל נפטר ב' קעא (2171)
יעקב יצא מארץ כנען ובא לחרן והתחיל לעבוד אצל לבן ב' קפה (2185)
עבר נפטר ב' קפז (2187)
יעקב נשא את לאה ורחל ב' קצב (2192)
לוי נולד ב' קצד (2194)
יוסף נולד ב' קצט (2199)
בנימין נולד ב' רח (2208)
יעקב הלך מלבן ב' רה (2205)
יעקב בא לשכם, ומעשה דינה ב' רח (2208)
יוסף נמכר ב' רטז (2216)
יוסף פתר חלומות שר המשקים והאופים ב' רכז (2227)
יצחק נפטר ב' רכח (2228)
השבע במצרים התחיל ב' רכט (2229)
הרעב במצרים התחיל ב' רלו (2236)
יעקב ירד למצרים ב' רלח (2238)
יעקב נפטר ב' רנה (2255)
יוסף נפטר ב' שט (2309)

ראו גם[עריכה]