ביאור:תאריכים בחיי יצחק יעקב ובניהם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
וגם: מה המקור לדברי חז"ל, שלפיהם יעקב אבינו למד ב"בית מדרשם של שם ועבר"?

תאריכים בחיי יצחק[עריכה]

כפי שחישבנו במאמר " תאריכים בחייו של אברהם ", אברהם הוליד את יצחק בשנת 2048.

 • בראשית כה כ: "ויהי יצחק בן-ארבעים שׁנה בקחתו את-רבקה בת-בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשׁה"   - יצחק ורבקה התחתנו כשיצחק היה בן 40, כלומר בשנת 2088.
 • בראשית כה כו: "...ויצחק בן-שׁשׁים שׁנה בלדת אתם" - יעקב ועשו נולדו בשנת 60 ליצחק, כלומר בשנת 2108.
 • בראשית כו לד: "ויהי עשׂו בן-ארבעים שׁנה ויקח אשה את-יהודית בת-בארי החתי ואת-בשׂמת בת-אילן החתי" - כלומר בשנת 2148.
 • בפרק הבא (כז) בירך יצחק את יעקב ואת עשו. לא כתוב מתי זה קרה; הגבול התחתון הוא 2148, ואת הגבול העליון נראה בהמשך.
 • בראשית לה כח-כט: "ויהיו ימי יצחק מאת שׁנה ושׁמנים שׁנה ..." - יצחק נפטר בגיל 180, כלומר בשנת 2228.

תאריכים בחיי יעקב ובניו[עריכה]

עד עכשיו החשבון היה ישיר, ודרש פעולות חיבור בלבד. מכאן והלאה, כדי לחשב את התאריכים בחיי יעקב ובניו, יש לעבוד מהסוף להתחלה, ולהשתמש בפעולות חיסור (נזכור שיעקב נולד בשנת 2108):

 • בראשית מז כח: "ויחי יעקב בארץ מצרים שׁבע עשׂרה שׁנה ; ויהי ימי-יעקב שׁני חייו שׁבע שׁנים וארבעים ומאת שׁנה" - יעקב נפטר בגיל 147, כלומר בשנת 2255; זה היה לאחר 17 שנים של חיים במצרים, כלומר הוא הגיע למצרים בגיל 130, "בשנת 2238" (וכך נאמר גם כשיעקב הגיע למצרים - מז 9: "ויאמר יעקב אל-פרעה ימי שׁני מגורי שׁלשׁים ומאת שׁנה...").
 • לפני שיעקב בא למצרים, אמר יוסף (מה 6): "כי-זה שׁנתים הרעב בקרב הארץ, ועוד חמשׁ שׁנים אשׁר אין-חרישׁ וקציר". מכאן ניתן להסיק, שהרעב התחיל בשנת 128 ליעקב = 2236 לאדם.
 • בראשית מא נג-נד: "ותכלינה שׁבע שׁני השׂבע אשׁר היה בארץ מצרים. ותחלינה שׁבע שׁני הרעב לבוא כאשׁר אמר יוסף..." - שנות הרעב באו לאחר 7 שנות שבע, מכאן שהשבע התחיל בשנת 121 ליעקב = 2229 לאדם.
 • בראשית מא לב-מו: "ועל השׁנות החלום אל-פרעה פעמים - כי-נכון הדבר מעם האלהים, וממהר האלהים לעשׂתו" - שנות השבע התחילו מייד לאחר שיוסף פתר את חלום פרעה, "ויוסף בן-שׁלשׁים שׁנה בעמדו לפני פרעה מלך-מצרים" - יוסף היה בן 30 בשנת 121 ליעקב, כלומר יוסף נולד בשנת 91 ליעקב = "2199 לאדם" .
 • בראשית מא א: "ויהי מקץ שׁנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על-היאר" - חלום פרעה היה שנתיים אחרי שיוסף פתר את חלומות השרים, כלומר יוסף התחיל לפתור חלומות בגיל 28 = שנת 119 ליעקב = שנת 2227 לאדם.
 • בראשית לז ב: "אלה תלדות יעקב יוסף בן-שׁבע-עשׂרה שׁנה..." - יוסף נמכר בגיל 17 = שנת 108 ליעקב = שנת 2216 לאדם.
 • בראשית ל כה-כו: "ויהי כאשׁר ילדה רחל את-יוסף, ויאמר יעקב אל-לבן 'שׁלחני ואלכה אל-מקומי ולארצי. תנה את-נשׁי ואת-ילדי אשׁר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את-עבדתי אשׁר עבדתיך'": יעקב ביקש ללכת הביתה כשנולד יוסף. זה היה אחרי שסיים לעבוד 14 שנים - 7 שנים עבור לאה ו7 שנים עבור רחל. מכאן, שיעקב התחיל לעבוד 14 שנים לפני שנולד יוסף, כלומר בגיל 77 = שנת 2185 לאדם.
 • מכאן ניתן להסיק, שפרשת ברכות יצחק (בראשית כז) קרתה, לכל המאוחר, בשנת 2185. אך רש"י הסיק מפסוקים בבראשית כח, שהברכות היו בשנת מותו של ישמעאל - שנת 2171, ויעקב היה 14 שנה ב"בית מדרשם של שם ועבר" לפני שהגיע לארם. כפי שחישבנו במאמר תאריכים מנוח עד אברהם, עבר היה עדיין בחיים (הוא נפטר בשנת 2187).
 • נחזור לבית לבן: לבן לא רצה "לשחרר" את יעקב מייד - הוא ביקש שיעבוד אצלו עוד, ונתן לו צאן בתמורה. על כך נאמר (בראשית לא מא): "זה-לי עשׂרים שׁנה בביתך: עבדתיך ארבע-עשׂרה שׁנה בשׁתי בנתיך, ושׁשׁ שׁנים בצאנך", כלומר בסה"כ עבד יעקב אצל לבן 20 שנה - בין גיל 77 לגיל 97 = בין 2185 ל-2205.
 • בראשית כט כ-כא: "ויעבד יעקב ברחל שׁבע שׁנים... ויאמר יעקב אל-לבן הבה את-אשׁתי כי מלאו ימי ואבואה אליה" - יעקב רצה לבוא אל רחל לאחר 7 שנות עבודה, כלומר בגיל 84 = שנת 2192. לבן רימה אותו ונתן לו קודם את לאה, אך לאחר שבעה ימים הוא קיבל גם את רחל (בראשית כט כז): "מלא שׁבע זאת ונתנה לך גם-את-זאת, בעבדה אשׁר תעבד עמדי עוד שׁבע-שׁנים אחרות" (כלומר: אחרי שבוע המשתה של לאה, הוא קיבל את רחל, אך התחייב לעבוד לאחר מכן 7 שנים נוספות).
 • מכאן ניתן להסיק, שכל ילדיו של יעקב נולדו לו בין גיל 84 לגיל 91 (חוץ מבנימין שנולד אחר-כך). לא נאמר מתי בדיוק נולד כל אחד, אך מכיוון שיש הרבה ילדים ומעט שנים - לא נשארות הרבה אפשרויות:
 • בראשית כט לב: ראובן נולד ללאה ראשון - כנראה בסוף שנת 84 ליעקב (84 ועוד 9 חודשים).
 • בראשית כט לג: שמעון נולד ללאה שני - כנראה באמצע שנת 85 ליעקב (85 ועוד 6 חודשים).
 • בראשית כט לד: לוי נולד ללאה שלישי - כנראה בתחילת שנת 86 ליעקב (86 ועוד 3 חודשים), שהיא שנת "2194 לאדם" .
 • בראשית כט לה: יהודה נולד ללאה רביעי - כנראה בשנת 87 ליעקב; ואז לאה עשתה הפסקה - "ותעמד מלדת".
 • בראשית ל א: "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחתה... ותאמר 'הנה אמתי בלהה, בא אליה ותלד על-ברכי ואבנה גם-אנכי ממנה..." - זה היה אחרי שנולד ראובן, אך ייתכן שזה היה לפני שנולד יהודה (ראו אין מוקדם ומאוחר בתורה ); בהמשך נניח שזה היה בשנת 85 ליעקב.
 • בראשית ל ו: דן נולד לבלהה, שפחת רחל, לאחר כשנה - כנראה בשנת 86 ליעקב.
 • בראשית ל ח: נפתלי נולד לבלהה לאחר מכן - כנראה בשנת 87 ליעקב.
 • בראשית ל ט: "ותרא לאה כי עמדה מלדת, ותקח את-זלפה שׁפחתה, ותתן אתה ליעקב לאשׁה" - אם נניח שאישה צריכה שנה כדי לראות שהיא לא מצליחה ללדת, אז זה היה בשנת 88 ליעקב.
 • בראשית ל י: גד נולד לזלפה, שפחת לאה, לאחר כשנה - כנראה בשנת 89 ליעקב.
 • בראשית ל יב: אשר נולד לזלפה לאחר מכן - כנראה בשנת 90 ליעקב.
 • בראשית ל יד: "וילך ראובן בימי קציר-חטים, וימצא דודאים בשׂדה, ויבא אתם אל-לאה אמו. ותאמר רחל אל-לאה 'תני-נא לי מדודאי בנך'. ותאמר לה 'המעט קחתך את-אישׁי ולקחת גם את-דודאי בני?' ותאמר רחל 'לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך'. ויבא יעקב מן-השׂדה בערב, ותצא לאה לקראתו ותאמר 'אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני'. וישכב עמה בלילה הוא. וישׁמע אלהים אל-לאה, ותהר ותלד ליעקב בן חמישׁי. ותאמר לאה 'נתן אלהים שׂכרי אשׁר-נתתי שׁפחתי לאישׁי' ותקרא שׁמו ישׂשכר....": ראובן הביא ללאה דודאים (צמח שנחשב מועיל לפריון), כי ראה שהיא לא יולדת. זה היה, כנראה, אחרי תחילת שנת 88 ליעקב, אך   ייתכן שזה היה לפני שנולד אשר (ע"ע " אין מוקדם ומאוחר בתורה "); נניח שזה היה 3 חודשים אחרי תחילת שנת 88 ליעקב. לפי זה, יששכר נולד 9 חודשים אחר-כך, כלומר בשנת 89 ליעקב.
 • בראשית ל יט: זבולון נולד ללאה 9 חודשים אחר כך, כלומר בסוף שנת 89 ליעקב (89 ועוד 9 חודשים);
 • בראשית ל כא: דינה נולדה ללאה 9 חודשים אחר כך, כלומר באמצע שנת 90 ליעקב (90 ועוד 6 חודשים).
 • בראשית ל כב-כד: "ויזכר אלהים את-רחל... ותהר ותלד בן... ותקרא את-שׁמו יוסף...": כאמור למעלה, יוסף נולד בשנת 91 ליעקב - יוסף הוא הבן הצעיר ביותר שנולד בארם.
 • הבן האחרון - בנימין - נולד רק אחרי שיעקב חזר לארץ כנען, כלומר אחרי שנת 97 ליעקב (2205 לאדם).

תאריכים במצרים[עריכה]

בסעיפים הקודמים גילינו כמה תאריכים שאפשר להשתמש בהם כ"עוגן" לחישוב התאריכים הבאים - לוי נולד בשנת 2194 לאדם, יוסף נולד בשנת 2199 לאדם, ובני ישראל ירדו למצרים בשנת 2238 לאדם. מכאן ניתן לחשב תאריכים של מאורעות שקרו במצרים:

 • בראשית נ כו: "וימת יוסף בן-מאה ועשׂר שׁנים ויחנטו אתו ויישׂם בארון במצרים": יוסף נפטר בגיל 110, כלומר בשנת 2309, 71 שנים אחרי הירידה למצרים.
 • ואת התאריכים הבאים נחשב במאמר תאריכים בספר שמות .

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-03-20.


תגובות[עריכה]

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/tarikim25