ביאור:שיר השירים ח/שימני כחותם - לחן

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שימני כחותם[עריכה]

Place Me Like a Sigil
Lyrics: Song of Songs, 8:6 / Music: Nahum Wengrov

מילים: שיר השירים ח ו \ לחן: נחום ונגרוב[1]


% Simeini Kakhotam
\version "2.18.2"
\relative c' {
\time 3/4
\key c \major
\tempo "Andante" 4 = 60
% A: Simeini #1
\partial 16 e16^\markup {\bold A} | a a a e a4( b | c2) r8 c16 c | 
\time 2/4 c16( b) a g b8.( a16) |
\time 3/4 a2 r4 | \break 
r8 a16 e a4( b | c4.) r8 c16 b a g | b2 r8. e,16 | \break
a a a e a4( b | c2) r8 c16 c | 
\time 2/4 c16( b) a g b8.( a16) |
\time 3/4 a2 r4 | \break 
r8 a16 e a4( b | c4.) r8 c16 b a g | a2 r8 f'16 e | \break
% Ki 'aza #1
\time 2/4 d8. d16 d e d a |
\time 3/4 c2 r8. a16 | d8. d16 e8( d16) a a8 r8 | \break
% Reshafeha #1
d16( e d) a c8.( b16) a4 | d16( e d a) c8.( b16 a4) |
\time 2/4 d8[ r16 c] b a a8 | d8[ r16 c] b a a8 | 
\time 3/4 d8 r d r d r | b16( c) b g a2~ | a4 r4.. e'16^\markup {\bold B} | \break
 
% B: Simeini #2
a16 a a b c( b a8 g4) g16( a g) d | f8.( e16) e8 16 16 a8.( b16 c b a8 | g4) g16 a g d e8 f16 e | \break
% Ki 'aza #2
d8. d16 d e d a c8 r16 a16 d8. d16 | 
\time 2/4 e8( d16) a a8 r |  
% Reshafeha #2
\time 3/4 d16( e d) a c8.( b16) a4 | d16( e d a) c8.( b16 a4) | 
\time 2/4 d8[ r16 c] b a a8 d8[ r16 c] b a a8 | 
\time 3/4 d8 r d r d r | b16( c) b g a2~ | a2. | 
\time 2/4 r4.. e'16
% Repeat: Simeini #3
a16 a a b c( b a8 g4) g16( a g) d | 
\time 2/4 f8.( e16) e8 16 16 | a8.( b16 c b a8 | 
\time 3/4 g4) g16 a g d e8 f16 e | \break
% Ki 'aza #3
d8. d16 d e d a c8 r16 a16 | d8. d16 e8( d16) a a8 r | 
% Reshafeha #3
d16( e d) a c8.( b16) a4 | d16( e d a) c8.( b16 a4) |
\time 2/4 d8[ r16 c] b a a8 | d8[ r16 c] b a a8 | 
\time 3/4 d8 r d r d r | b16( c) b g a2~ | a4 r4.. | 
 
\bar "|."
}
\addlyrics {
Si -- mei -- ni ka -- kho -- tam ka -- kho -- tam al li -- be -- kha
Ka -- kho -- tam al ze -- ro -- a -- kha
Si -- mei -- ni ka -- kho -- tam ka -- kho -- tam al li -- be -- kha
Ka -- kho -- tam al ze -- ro -- a -- kha

Ki 'a -- za kha -- ma -- vet a -- ha -- va ka -- sha kish -- 'ol kin -- 'a
Re -- sha -- fe -- ha rish -- pei esh shal -- he -- vet -- ya esh shal -- he -- vet -- ya
Esh! esh! esh! shal -- he -- vet -- ya

Si -- mei -- ni ka -- kho -- tam al li -- be -- kha
Ka -- kho -- tam al ze -- ro -- a -- kha
Ki 'a -- za kha -- ma -- vet a -- ha -- va ka -- sha kish -- 'ol kin -- 'a
Re -- sha -- fe -- ha rish -- pei esh shal -- he -- vet -- ya esh shal -- he -- vet -- ya
Esh! esh! esh! shal -- he -- vet -- ya

Si -- mei -- ni ka -- kho -- tam al li -- be -- kha
Ka -- kho -- tam al ze -- ro -- a -- kha
Ki 'a -- za kha -- ma -- vet a -- ha -- va ka -- sha kish -- 'ol kin -- 'a
Re -- sha -- fe -- ha rish -- pei esh shal -- he -- vet -- ya esh shal -- he -- vet -- ya
Esh! esh! esh! shal -- he -- vet -- ya

}

הערות[עריכה]

  1. ^ הלחן נכתב בהשראת לחנים שנחשפתי אליהם בעבר הקרוב או הרחוק, אבל אינני יודע להצביע עליהם באופן ספציפי. אחת ההשפעות שזיהיתי היא של טעמי המקרא על פי מנהג בני אשכנז.