ביאור:רשימות של עממי כנען בהבטחות של ה' לבני ישראל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.בכמה מקומות בתורה מופיעה רשימה של עממי כנען, שה' מבטיח לתת לישראל את ארצם:

  • שמות ג ח-יז: "הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיווי והיבוסי" - נאמר למשה בסנה.
  • שמות כג כג: "האמורי והחיתי והפריזי והכנעני החיווי והיבוסי" - יכחיד ה' ע"י המלאך. נאמר אחרי 10 הדברות.
  • שמות לג ב: "הכנעני האמורי והחיתי והפריזי החיווי והיבוסי" - י גרש ה' ע"י מלאך.
  • שמות לד יא: "האמורי והכנעני והחיתי והפריזי והחיווי והיבוסי" - יגרש ה'. נאמר כשניתנו הלוחות השניים למשה.
למה בחלק מהמקומות מופיע הכנעני ראשון ובמקומות אחרים מופיע האמורי ראשון?

לענ"ד התשובה טמונה בפסוק שמופיע בשמות כג כח: " "ושלחתי את הצרעה לפניך וגירשה את החיווי את הכנעני ואת החיתי מלפניך" ". כנראה שלה' היו תכניות שונות לגבי כל אחד מעממי כנען: את שלושת העמים האלה (חיווי, כנעני וחיתי) ה' תכנן לגרש מהארץ ע"י "צרעה", בלי התערבות של בנ"י ובלי ידיעתם (זה עונה על השאלה לאן נעלמו תושבי שכם החיווים, ואכמ"ל) . את שאר העמים (אמורי, פריזי, יבוסי) ה' תכנן להשמיד בניסים גלויים, במלחמה שאותה יבצעו בנ"י.

אבל כדי שבנ"י יזכו להשתתף במלחמה הזאת הם צריכים להיות ראויים לכך. כשבנ"י במצב רוחני טוב ה' יכול להביא אותם מיד למלחמה עם האמורי, אבל כשבנ"י במצב לא-טוב זה לוקח קצת יותר זמן, וה' צריך קודם לנהל את המלחמה בלי השתתפות עמ"י ורק אחר-כך לשתף אותם.

לכן: במצרים (כשבנ"י היו שקועים בעבירות - ראו יחזקאל כ), וכן לאחר חטא העגל, נזכר הכנעני לפני האמורי. אבל לאחר מתן-תורה, וכן לאחר שה' סלח לישראל על חטא העגל (ב"מתן-תורה" השני) – נזכר האמורי לפני הכנעני.

ההסבר הזה עדיין לא עונה על כמה שאלות:

  1. מה המשמעות של הסדר של שאר העמים?   (למה החיווי והיבוסי תמיד בסוף? למה החיתי תמיד לפני הפריזי? למה האמורי פעם לפני החיתי ופעם אחריו? וכו')
  2. מה המשמעות של הסדר של עמי כנען בשאר המקומות בתנ"ך (בדברי משה לעם, בדברי יהושע, וכו')?
  3. למה דווקא את שלושת העמים האלה (חיווי, כנעני וחיתי) תכנן ה' להשמיד ע"י צרעה?

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של רפי, אראל שפורסם לראשונה בעל נהרות חיפה אייר נ"ח וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2004-11-12.

תגובות[עריכה]

מאת: מוטי אהרוני

תגובה ל: רשימות של עממי כנען שנכתבה ב10:30:58  04.07.2005

פירוט עממי ארץ כנען (הסדר לפי יהושע ג י):

(א) חֵת, (ג) הָאֱמֹרִי, (ה) הַחִוִּי, (ב) הַיְבוּסִי, (ד) הַגִּרְגָּשִי, (ו) הָעַרְקִי, (ז) הַסִּינִי, (ח) הָאַרְוָדִי,

(ט) הַצְּמָרִי, (י) הַחֲמָתִי (בראשית י טו-יח)

(ח) הַכְּנַעֲנִי, (ד) הַחִתִּי, (ז) הָאֱמֹרִי, (ה) הַפְּרִזִּי, (י) הַיְבוּסִי, (ט) הַגִּרְגָּשִי, (א) הַקֵּינִי, (ב) הַקְּנִזִּי, (ג) הַקַּדְמֹנִי, (ו) הָרְפָאִים (בראשית טו יט-כא)

(א) הַכְּנַעֲנִי, (ב) הַחִתִּי, (ג) הָאֱמֹרִי, (ד) הַפְּרִזִּי, (ה) הַחִוִּי, (ו) הַיְבוּסִי (שמות ג ח)

(א) הַכְּנַעֲנִי, (ב) הַחִתִּי, (ג) הָאֱמֹרִי, (ד) הַפְּרִזִּי, (ה) הַחִוִּי, (ו) הַיְבוּסִי (שמות ג יז)

(א) הַכְּנַעֲנִי, (ב) הַחִתִּי, (ג) הָאֱמֹרִי, (ד) הַחִוִּי, (ה) הַיְבוּסִי (שמות יג ה)

(ד) הַכְּנַעֲנִי, (ב) הַחִתִּי, (א) הָאֱמֹרִי, (ג) הַפְּרִזִּי, (ה) הַחִוִּי, (ו) הַיְבוּסִי (שמות כג כג)

(א) הַכְּנַעֲנִי, (ג) הַחִתִּי, (ב) הָאֱמֹרִי, (ד) הַפְּרִזִּי, (ה) הַחִוִּי, (ו) הַיְבוּסִי (שמות לג ב)

(ב) הַכְּנַעֲנִי, (ג) הַחִתִּי, (א) הָאֱמֹרִי, (ד) הַפְּרִזִּי, (ה) הַחִוִּי, (ו) הַיְבוּסִי (שמות לד יא)

(ד) הַכְּנַעֲנִי, (א) הַחִתִּי, (ג) הָאֱמֹרִי, (ה) הַפְּרִזִּי, (ו) הַחִוִּי, (ז) הַיְבוּסִי, (ב) הַגִּרְגָּשִי (דברים ז א)

(ג) הַכְּנַעֲנִי, (א) הַחִתִּי, (ב) הָאֱמֹרִי, (ד) הַפְּרִזִּי, (ה) הַחִוִּי, (ו) הַיְבוּסִי (דברים כ יז)

(א) הַכְּנַעֲנִי, (ב) הַחִתִּי, (ו) הָאֱמֹרִי, (ד) הַפְּרִזִּי, (ג) הַחִוִּי, (ז) הַיְבוּסִי, (ה) הַגִּרְגָּשִי (יהושע ג י)

(ג) הַכְּנַעֲנִי, (א) הַחִתִּי, (ב) הָאֱמֹרִי, (ד) הַפְּרִזִּי, (ה) הַחִוִּי, (ו) הַיְבוּסִי (יהושע ט א)

(ג) הַכְּנַעֲנִי, (א) הַחִתִּי, (ב) הָאֱמֹרִי, (ד) הַפְּרִזִּי, (ה) הַחִוִּי, (ו) הַיְבוּסִי (יהושע יב ח)

(ג) הַכְּנַעֲנִי, (ד) הַחִתִּי, (א) הָאֱמֹרִי, (ב) הַפְּרִזִּי, (ו) הַחִוִּי, (ז) הַיְבוּסִי, (ה) הַגִּרְגָּשִי (יהושע כד יא)

(א) הַכְּנַעֲנִי, (ב) הַחִתִּי, (ג) הָאֱמֹרִי, (ד) הַפְּרִזִּי, (ה) הַחִוִּי, (ו) הַיְבוּסִי (שופטים ג ה)

(ב) הַחִתִּי, (א) הָאֱמֹרִי, (ג) הַפְּרִזִּי, (ד) הַחִוִּי, (ה) הַיְבוּסִי (מלכים א ט כ)

(א) הַכְּנַעֲנִי, (ב) הַחִתִּי, (ח) הָאֱמֹרִי, (ג) הַפְּרִזִּי, (ד) הַיְבוּסִי, (ה) הָעַמֹּנִי, (ו) הַמֹּאָבִי, (ז) הַמִּצְרִי (עזרא ט א)

(א) הַכְּנַעֲנִי, (ב) הַחִתִּי, (ג) הָאֱמֹרִי, (ד) הַפְּרִזִּי, (ה) הַיְבוּסִי, (ו) הַגִּרְגָּשִי (נחמיה ט ח)

(א) חֵת, (ג) הָאֱמֹרִי, (ה) הַחִוִּי, (ב) הַיְבוּסִי, (ד) הַגִּרְגָּשִי, (ו) הָעַרְקִי, (ז) הַסִּינִי, (ח) הָאַרְוָדִי,

(ט) הַצְּמָרִי, (י) הַחֲמָתִי (דברי הימים א י טו-יח)

(א) הַחִתִּי, (ב) הָאֱמֹרִי, (ג) הַפְּרִזִּי, (ד) הַחִוִּי, (ה) הַיְבוּסִי (דברי הימים ב ח ז)

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t0203_0