ביאור:על תלעת ומתלעות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.


זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

על תלעת ומתלעות..[עריכה]

תולעת = אש / איש

תולעת = מת (מוות) / מת (איש)

תולעת = אדום / אדם

תולעת = שני / שן (מתלעות)

(תולעת / תולעת שני / שני / כרמיל , כרמל ? , אביב קלוי באש = גרש כרמל ? ) '

ישעיה א יח : לכו-נא ונוכחה יאמר ה’ אם-יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם- יאדימו כתולע כצמר יהיו:   

שמות טז כ     : ולא שמעו אל משה ויותרו אנשים ממנו עד בקר וירם תולעים ויבאש ויקצף עלהם משה:  

ישעיה יד יא  : הורד שאול גאונך המית נבליך תחתיך יצע רמה ומכסיך תולעה :  

איוב כה ו      : אף כי-אנוש רמה ובן-אדם תולעה :  

ישעיה סו כד     : ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל-בשר:

דברים כח לט  : כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת :  

יונה ד ז            : וימן האלהים תולעת בעלות השחר למחרת ותך את-הקיקיון וייבש:  

איכה ד ה            : האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות:  

(שמואל ב א כד     : בנות ישראל אל-שאול בכינה המלבשכם שני עם- עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן: )

נחום ב ד            : מגן גבריהו מאדם אנשי-חיל מתלעים באש-פלדת הרכב ביום הכינו והברושים הרעלו:  

יואל א ו     : כי-גוי עלה על-ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו:  

משלי ל יד : דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם:  

איוב כט יז : ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף:  

ישעיה מא יד : אל-תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם-ה’ וגאלך קדוש ישראל:  

תהלים כב ז  : ואנכי תולעת ולא- איש חרפת אדם ובזוי עם :  

מת = איש

ישעיה ג כה     : מתיך בחרב יפלו וגבורתך {וגבריך / וגבוריך ?} במלחמה:

דברים ב לד    : ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשים והטף לא השארנו שריד:

בראשית לד ל : ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי 

                         ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי:

דברים ד כז      : והפיץ ה’ אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג ה’ אתכם שמה:  

דברים לג ו      : יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר :   (?)

ירמיה מד כח   : ופליטי חרב ישבון מן-ארץ מצרים ארץ יהודה מתי מספר  

                        וידעו כל-שארית יהודה הבאים לארץ-מצרים לגור שם דבר-מי יקום ממני ומהם:

תהלים קה יב   : בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה:  

דברי הימים א טז יט : בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה:

יחזקאל יב טז   : והותרתי מהם אנשי מספר מחרב מרעב ומדבר

                      למען יספרו את-כל-תועבותיהם בגוים אשר-באו שם וידעו כי-אני ה’:

דברים כו ה      : וענית ואמרת לפני ה’ אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב:

דברים כח סב   : ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי לא שמעת בקול ה’ אלהיך:  

בראשית ה כא : ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתו שלח:

בראשית ד יח   : ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתו שאל ומתושאל ילד את למך:

--

דברי הימים ב ב ו    : ועתה שלח-לי איש-חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל ובארגון וכרמיל ותכלת ..

דברי הימים ב ב יג : בן-אשה מן-בנות דן ואביו איש-צרי יודע לעשות 

                              בזהב ובכסף בנחשת בברזל באבנים ובעצים בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל ..:

דברי הימים ב ג יד : ויעש את-הפרכת תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ ויעל עליו כרובים:

--

שיר השירים ז ו : ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים:

--

ויקרא ב יד       : ואם תקריב מנחת בכורים לה’ אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך:

ויקרא כג יד       : ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם:

מלכים ב ד מב : ואיש בא מבעל שלשה ויבא לאיש האלהים לחם בכורים עשרים-לחם שערים וכרמל בצקלנו ויאמר תן לעם ויאכלו:

--

תולעת שני – ספר שמות – 26

שני תולעת – ספר ויקרא -   5

תולעת שני – ספר במדבר – 1 , במדבר ד ח : ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו:  

שני תולעת – ספר במדבר – 1 , במדבר יט ו : ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה

כרמיל         – ספר דברי הימים ,    + רמוז בשיר השירים

--

בראשית מו יג      : ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרן:  

במדבר כו כג        : בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני:  

שופטים י א          : ויקם אחרי אבימלך להושיע את-ישראל תולע בן-פואה בן-דודו איש יששכר והוא-ישב בשמיר בהר אפרים:

דברי הימים א ז א : ולבני יששכר תולע ופואה (ישיב) [ישוב] ושמרון ארבעה:  

דברי הימים א ז ב : ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית-אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם 

                           מספרם בימי דויד עשרים ושנים-אלף ושש מאות  :

--

 

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אביתר כהן שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-08-11.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/ljon_jorj_tle_0