ביאור:הגדה של פסח/לחן - ונאמר לפניו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Venomar Lefanav[עריכה]

מילים: הגדה של פסח[1]. לחן: נחום ונגרוב וב. שור


% Venomar Lefanav
\version "2.18.2"
\relative c'' {
\time 4/4
\key bes \major
\tempo "Allegro Vivace" 4 = 125
% Part 1
\partial 16 g16
\repeat volta 2 {
 d8 g4 a8 bes( a) g4 | bes8 4 c8 d( c) bes4 | c8 4 g8 ees'( d) c4 | bes8 a g( ees') d4.. g,16 | 
 d8 g4 a8 bes( a) g4 | bes8 4 c8 d( c) bes4 | 
 }
\alternative {
  { c8 4 g8 ees'( d) c4 | bes8 a g( a) g4.. 16 | }
  { c8 4 g8 ees'( d) c4~ | c8 d d d g4.. d16 | }
 } \break
% part 2
\repeat volta 2 {
 g8 d4 c8 c( d) ees8.( g16) | f8 c4 bes8 bes( c) d8. r16 | d8 bes4 bes8 a( bes) c4 |
 d8 c bes( ees) d4.. 16 | g8 d4 c8 c( d) ees8.( g16) | f8 c4 bes8 bes( c) d8. r16 |
 }
 \alternative {
  { d8 bes4 bes8 a( bes) c4~ | c8 d d d g4.. 16 | }
  { d8 bes4 bes8 a( bes) c4~ | c8 d d d g4.. d16 | }
 } \break
% Part 3
g8 4 a8 bes( a) g4 | f8 4 g8 a( g) f4 | ees8 4 f8 g( f) ees4 | d8 c bes( ees) d4.. 16 | 
g8 4 a8 bes( a) g4 | f8 4 g8 a( g) f4 | ees8 4 f8 g( f) ees4 | d8 c bes( a) d4.. c16 | 
\repeat volta 2 {
 c8 4 d8 ees( d) c4 | bes8 4 c8 d( c) bes4 | }
 \alternative {
  { a8 4 bes8 c( bes) a4 | bes8 a bes( c) d4.. c16 | }
  { a8 4 bes8 c( bes) a4~ | 8 d8 d d g,4. r16_"D.C." \bar "|." }
 }
}
\addlyrics {
Ve -- no -- mar le -- fa -- nav shi -- ra cha -- da -- sha shi -- ra cha -- da -- sha Ha -- le -- lu -- jah Ve -- no -- mar le -- fa -- nav shi -- ra cha -- da -- sha shi -- ra cha -- da -- sha Ha -- le -- lu -- jah Ve --
shi -- ra cha -- da -- sha Ha -- le -- lu -- jah 
% Part 2
Ve -- no -- mar le -- fa -- nav shi -- ra cha -- da -- sha shi -- ra cha -- da -- sha Ha -- le -- lu -- jah Ve -- no -- mar le -- fa -- nav shi -- ra cha -- da -- sha shi -- ra cha -- da -- sha Ha -- le -- lu -- jah Ve --
shi -- ra cha -- da -- sha Ha -- le -- lu -- jah 
% Part 3 
Ve -- no -- mar le -- fa -- nav shi -- ra cha -- da -- sha shi -- ra cha -- da -- sha Ha -- le -- lu -- jah Ve -- no -- mar le -- fa -- nav shi -- ra cha -- da -- sha shi -- ra cha -- da -- sha Ha -- le -- lu -- jah 
Ve -- no -- mar le -- fa -- nav shi -- ra cha -- da -- sha shi -- ra cha -- da -- sha Ha -- le -- lu -- jah Ve --
shi -- ra cha -- da -- sha Ha -- le -- lu -- jah
}

הערה[עריכה]

 1. ^ הטקסט, "ונאמר לפניו שירה חדשה הללוי-ה", הוא אחת הנוסחאות הנהוגות במסורת אשכנז, כהקדמה לחציו הראשון של ההלל. אולם הנוסח המקורי היה ככל הנראה "ונאמר לפניו הללוי-ה" או בלי "ונאמר לפניו", ופשוט פתחו בהלל. נ.ו.