ביאור:בניית חומת ירושלים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בנחמיה ג יש תיאור מפורט של שיפוץ חומת ירושלים ע"י היהודים, תחת הנהגת נחמיה. הטבלה שלפניכם מסכמת את הפרק:

פסוק

אדם

מקום

הערות

1

ויקם אלישיב הכוהן הגדול "ואחיו הכוהנים"

ויבנו את שער הצאן -- המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו;

1

ועד מגדל המאה קידשוהו

1

עד מגדל חננאל

2

"אנשי ירחו"

ועל ידו בנו

2

זכור בן אמרי

ועל ידו בנה

3

"בני הסנאה"

ואת שער הדגים בנו... המה קירוהו -- ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו.

4

"מרמות בן אורייה בן הקוץ"

ועל ידם החזיק

4

"משולם בן ברכיה" בן משיזבאל

ועל ידם החזיק

4

צדוק בן בענא

ועל ידם החזיק

5

"התקועים"

ועל ידם החזיקו

ואדיריהם לא הביאו צווארם, בעבודת אדוניהם

6

יוידע בן פסח, ומשולם בן בסודיה

ואת שער הישנה החזיקו... המה קירוהו--ויעמידו דלתותיו, ומנעוליו ובריחיו

7

מלטיה הגבעוני, וידון המרונותי; "אנשי גבעון" , ו "המצפה"

ועל ידם החזיק... ל כיסא פחת עבר הנהר

8

עוזיאל בן חרהיה "צורפים"

על ידו החזיק

8

חנניה בן הרקחים

ועל ידו החזיק... ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה.

9

רפיה בן חור, שר חצי פלך ירושלים

ועל ידם החזיק

10

ידיה בן חרומף

ועל ידם החזיק... ונגד ביתו

10

חטוש בן חשבניה

ועל ידו החזיק

11

מלכייה בן חרים, וחשוב בן פחת מואב...

החזיק... ואת מגדל התנורים .

מידה שנית...

12

שלום בן הלוחש, שר חצי פלך ירושלים; הוא ובנותיו

ועל ידו החזיק

13

חנון ו "יושבי זנוח"

את שער הגיא החזיק... המה בנוהו, ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו;

13

ואלף אמה בחומה, עד שער השפות

14

מלכייה בן רכב, שר פלך בית הכרם

ואת שער האשפות , החזיק... הוא יבננו--ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו.

15

שלון בן כל חוזה, שר פלך "המצפה"

ואת שער העין החזיק... הוא יבננו ויטללנו, ויעמיד דלתותיו מנעוליו ובריחיו

15

ואת חומת בריכת השלח לגן המלך

15

ועד המעלות היורדות מעיר דויד .

16

נחמיה בן עזבוק, שר חצי פלך בית צור

אחריו החזיק... עד נגד קברי דויד

16

ועד הבריכה העשויה

16

ועד בית הגיבורים .

17

"הלויים" , רחום בן בני

אחריו החזיקו

17

חשביה שר חצי פלך קעילה--לפלכו

על ידו החזיק

18

אחיהם, "בוויי בן חנדד" , שר חצי פלך קעילה

אחריו החזיקו

19

עזר בן ישוע, שר "המצפה" ...

ויחזק על ידו... מ נגד עלות הנשק המקצוע .

מידה שנית...

20

ברוך בן זכיי...

אחריו החרה החזיק... מן המקצוע--עד פתח בית אלישיב , הכוהן הגדול.

מידה שנית...

21

"מרמות בן אורייה בן הקוץ" ...

אחריו החזיק... מפתח בית אלישיב, ועד תכלית בית אלישיב .

מידה שנית...

22

"הכוהנים, אנשי הכיכר"

ואחריו החזיקו

23

בנימין וחשוב

אחריו החזיק... נגד ביתם

23

עזריה בן מעשיה בן ענניה

אחריו החזיק... אצל ביתו

24

"בינוי בן חנדד..."

אחריו החזיק... מבית עזריה, עד המקצוע

מידה שנית...

24

ועד הפינה .

25

פלל בן אוזיי

מנגד המקצוע, ו המגדל היוצא מבית המלך העליון, אשר לחצר המטרה .

25

פדיה בן פרעוש

אחריו

26

"והנתינים" -- היו יושבים בעופל :

עד נגד שער המים למזרח ,

26

ו המגדל היוצא .

27

"התקועים" ...

אחריו החזיקו... מנגד המגדל הגדול היוצא, ועד חומת העופל.

מידה שנית...

28

"הכוהנים" -- איש לנגד ביתו.

מעל שער הסוסים החזיקו

29

צדוק בן אימר,

אחריו החזיק... נגד ביתו

29

שמעיה בן שכניה, שומר שער המזרח .

ואחריו החזיק...

30

חנניה בן שלמיה, וחנון בן צלף השישי...

אחריו החזיק...

מידה שני;

30

"משולם בן ברכיה"

אחריו החזיק... נגד נשכתו

31

מלכייה בן "הצורפי"

אחריו החזיק... עד בית הנתינים והרוכלים נגד שער המפקד ,

31

ועד עליית הפינה .

32

"הצורפים" "והרוכלים"

ובין עליית הפינה ל שער הצאן החזיקו

יש שני מרכיבים עיקריים בפרק: האנשים והמקומות. בדף זה נתייחס לאנשים; במאמר חומת ירושלים נתייחס למקומות.

מידה שנית[עריכה]

על 7 אנשים נאמר שהם בנו "מידה שנית". יש כמה פירושים לביטוי; הפירושים המקובל הוא שהם בנו שני חלקים (שתי מידות) מהחומה. לגבי חלק מהם ברור מהם שני החלקים שהם בנו:

" "מרמות בן אוריה בן הקוץ" " בנה בין שער הדגים לשער הישנה (4), וגם מפתח בית אלישיב עד תכלית בית אלישיב (21) [מרמות בן אוריה היה אחד מהגזברים של בית-המקדש - ע' עזרא ח לג].
  • " "בנוי / בוי בן חנדד" " בנה בין בית הגיבורים לעלות הנשק (18), וגם מבית עזריה עד המקצוע ועד הפינה (24) [בינוי היה אולי אבא של נועדיה - גם-כן מגזברי בית-המקדש - ע' עזרא ח לג].
  • " "התקועים" " בנו בין שער הדגים לשער הישנה (5), וגם מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העופל (27).
  • בפסוק ל מופיע הביטוי "מידה שני", וע"פ הטעמים הוא נאמר על חנניה בן שלמיה ועל חנון בן צלף השישי. אבל הם לא נזכרו בשום מקום קודם, ולכן נראה לי שהביטוי הזה מתייחס ל " "משולם בן ברכיה" " , שבנה כבר קודם בין שער הדגים לשער הישנה (4), ובנה גם כאן - נגד נשכתו [משולם בן ברכיה היה אחד מנכבדי יהודה - ע' נחמיה ו יח].

לגבי השאר זה פחות ברור:

  • בפסוק יא נזכר ש "מלכיה בן חרים" ו "חשוב בן פחת מואב" החזיק מידה שנית. שניהם לא נזכרו קודם בשמם. מי הם יכולים להיות?
  • בהתחלה חשבתי שאולי הם מאנשי ירחו (שנזכרו בפסוק ב), או מבני הסנאה (שנזכרו בפסוק ג). אבל אחר-כך ראיתי בעזרא ב, שכל הקבוצות האלה נזכרות כקבוצות נפרדות: בני פחת מואב (ב6), בני חרים (ב32 39), בני ירחו (ב34), בני סנאה (ב35).
  • אבל בעזרא ב לט י21 נזכרו "בני חרים"  בקבוצה של כהנים. מכאן אפשר להסיק שהיה כהן שנקרא חרים. אם מלכיה היה בנו של אותו חרים, אז גם מלכיה היה כהן, והוא נזכר בפסוק א, יחד עם שאר הכהנים (אחיו של אלישיב הכהן הגדול) שבנו את שער הצאן. לפי זה, ייתכן שהביטוי "מידה שנית" מתייחס רק למלכיה בן חרים (ולכן כתוב בלשון יחיד "מידה שנית החזיק מלכיה בן חרים...").
  • בפסוק יט נזכר ש "עזר בן ישוע" , שר המצפה, החזיק מידה שנית, מנגד עלות הנשק המקצוע. הוא לא נזכר קודם בשמו, אבל אנשי המצפה נזכרו - הם בנו לכיסא פחת עבר הנהר (7). בהמשך נזכר גם "שלון בן כל-חוזה" , שר פלך המצפה, שבנה את שער העין ואת חומת בריכת השלח לגן המלך ועד המעלות היורדות מעיר דוד (15). לא ברור למה נאמר על עזר בן ישוע שהוא בנה מידה שנית, וגם לא ברור למה למצפה יש שני שרים (שר המצפה, ושר פלך המצפה). יש שתי אפשרויות:
  • בפסוק ז, הכוונה היא שכל אנשי המצפה השתתפו בבניה (יחד עם מלטיה הגבעוני, ידון המרונותי וכל אנשי גבעון). לפי זה, בפסוק יט עזר בן ישוע בנה מידה שנית - כי הוא כבר בנה מידה אחת יחד עם כל שאר אנשי המצפה. לפי זה צריך לפרש ששלון בן כל-חוזה (בפסוק טו) לא היה מאנשי המצפה שנזכרו בפסוק ז; אולי הוא היה מאנשי מצפה-גלעד ( יש לפחות שני מקומות שנקראו מצפה ).
  • ייתכן שעזר בן ישוע ושלון בן כל-חוזה שמשו ביחד, ברוטציה, בתפקיד שר [פלך] המצפה. את החלק שלהם בחומה הם בנו מתקציב המצפה. לפי זה, החלק שבנה עזר בן ישוע היה החלק השני שנבנה מתקציב המצפה (אחרי החלק שבנה שלון בן כל-חוזה), ולכן הוא נקרא "מידה שנית". לפי זה, בפסוק ז אפשר לפרש שמלטיה הגבעוני וידון המרונותי "הם" אנשי גבעון והמצפה (כלומר מלטיה הגבעוני הוא איש גבעון, וידון המרונותי הוא איש המצפה).
  • בפסוק כ נזכר ש "ברוך בן זכיי" החרה-החזיק מידה שנית - מהמקצוע עד פתח בית אלישיב. מי זה?! כמו שנאמר למעלה (לגבי מלכיה בן חרים וחשוב בן פחת מואב), לא סביר שהוא מאנשי ירחו או מבני הסנאה, כי בעזרא ב הם נזכרים כקבוצות נפרדות ושונות מבני זכיי (ב9). גם לא סביר שהוא מהכהנים (שנזכרו בפסוק א) או מהלויים (שנזכרו בפסוק יז), כי גם הם נזכרים בעזרא ב כקבוצות שונות. האפשרות היחידה שנשארה היא, שהוא מיושבי זנוח - שבנו את שער הגיא (13).

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2001-01-01.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/ewn/nx-03