ביאור:ביטויי גאוה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זהו מאמר לא גמור. קחו אותו כאתגר - להשלים אותו!

גובה לב[עריכה]

 • יחזקאל כח ב-ה: "בן אדם, אמור לנגיד צור: כה אמר ד' ה': יען גבה ליבך , ותאמר 'אל אני מושב אלוהים ישבתי, בלב ימים'; ואתה אדם ולא אל, ותיתן ליבך כלב אלוהים. הנה חכם אתה, מדנייאל: כל סתום, לא עממוך. בחכמתך, ובתבונתך, עשית לך, חיל; ותעש זהב וכסף, באוצרותיך. ברוב חכמתך ברכולתך, הרבית חילך; ויגבה לבבך , בחילך"
 • יחזקאל לא ג-י: "הנה אשור ארז בלבנון, יפה ענף וחורש מצל--וגבה קומה; ובין עבותים, הייתה צמרתו... לכן, כה אמר ד' ה', יען, אשר גבהת בקומה; וייתן צמרתו אל בין עבותים, ורם לבבו בגובהו "
 • משלי טז ה: "תועבת ה', כל~ גבה~לב ; יד ליד, לא יינקה" ( ע"ע )
 • משלי יח יב: "לפני~שבר, יגבה לב~איש ; ולפני כבוד ענווה" (ע"ע לפני שבר )
 • תהלים קלא א: "שיר המעלות, לדויד: ה', לא~גבה ליבי -- ולא~רמו עיניי; ולא~הילכתי, בגדולות ובנפלאות ממני"
 • דברי הימים ב יז ה-ו: "ויכן ה' את הממלכה בידו, וייתנו כל יהודה מנחה ליהושפט; ויהי לו עושר וכבוד, לרוב. ויגבה ליבו , בדרכי ה'; ועוד, הסיר את הבמות ואת האשרים--מיהודה"
 • דברי הימים ב כו יד-טז: "ויכן להם עוזייהו לכל הצבא, מגינים ורמחים וכובעים, ושריונות, וקשתות--ולאבני, קלעים. ויעש בירושלים חישבונות מחשבת חושב, להיות על המגדלים ועל הפינות, לירוא בחיצים, ובאבנים גדולות; וייצא שמו עד למרחוק, כי הפליא להיעזר עד כי חזק. וכחזקתו, גבה ליבו עד להשחית, וימעל, בה' אלוהיו; ויבוא אל היכל ה', להקטיר על מזבח הקטורת"
 • דברי הימים ב לב כה-כו: "ולא כגמול עליו השיב יחזקייהו, כי גבה ליבו ; ויהי עליו קצף, ועל יהודה וירושלים. וייכנע יחזקייהו בגובה ליבו, הוא ויושבי ירושלים; ולא בא עליהם קצף ה', בימי יחזקייהו"
 • ירמיהו מח כט: "שמענו גאון מואב, גאה מאוד: גובהו וגאונו וגאוותו, ורום ליבו "

גובה רוח[עריכה]

ע"ע לב-רוח

 • קוהלת ז8: "טוב אחרית דבר, מראשיתו; טוב ארך רוח, מגבה רוח "
 • משלי טז יח: "לפני~שבר גאון; ולפני כישלון, גובה רוח " (ע"ע לפני שבר )

גובה עיניים[עריכה]

 • תהלים קא ה: "מלושני בסתר, ריעהו-- אותו אצמית: גבה~עיניים , ורחב לבב-- אותו, לא אוכל"
 • תהלים קלא א: "שיר המעלות, לדויד: ה', לא~גבה ליבי-- ולא~רמו עיניי ; ולא~הילכתי, בגדולות ובנפלאות ממני"
 • ישעיהו ב יא: "עיני גבהות אדם , שפל, ושח, רום אנשים; ונשגב ה' לבדו, ביום ההוא"
 • ישעיהו ג טז: "ויאמר ה', יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון, ומשקרות עיניים ; הלוך וטפוף תלכנה, וברגליהם תעכסנה"
 • משלי כא ד: "רום~עיניים , ורחב~לב-- ניר רשעים חטאת"
 • מלכים ב יט כב: "את מי חירפת וגידפת, ועל מי הרימות קול; ותישא מרום עיניך , על קדוש ישראל"
 • ישעיהו י יב: "והיה, כי יבצע ד' את כל מעשהו, בהר ציון, ובירושלים--אפקוד, על פרי גודל לבב מלך אשור, ועל תפארת, רום עיניו "
 • דנייאל ה20: "וכדי רים לבביה , ורוחיה תקפת להזדה; הונחת מן כורסי מלכותיה, ויקרה העדיו מיניה"

זדון לב[עריכה]

(ע"ע זדון )

 • ירמיהו מט טז: "תפלצתך השיא אותך, זדון ליבך , שוכני בחגווי הסלע, תופשי מרום גבעה: כי תגביה כנשר קינך, משם אורידך נאום ה'"
 • עובדיה א ג: "זדון ליבך השיאך, שוכני בחגווי סלע מרום שבתו; אומר בליבו, מי יורידני ארץ"

רוחב לב[עריכה]

 • ישעיהו ס ה: "אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך : כי ייהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך"
 • תהלים קא ה: "מלושני בסתר, ריעהו-- אותו אצמית: גבה~עיניים, ו רחב לבב -- אותו, לא אוכל"
 • משלי כא ד: "רום~עיניים, ורחב~לב -- ניר רשעים חטאת"
 • מלכים א ה ט: "וייתן א' חכמה לשלמה ותבונה, הרבה מאוד; ורוחב לב --כחול, אשר על שפת הים"

גודל לב[עריכה]

 • ישעיהו ט ח-ט: "וידעו העם כולו, אפריים ויושב שומרון, בגאווה ובגודל לבב , לאמור: 'לבינים נפלו, וגזית נבנה; שקמים גודעו, וארזים נחליף'"
 • ישעיהו י יב: "והיה, כי יבצע ד' את כל מעשהו, בהר ציון, ובירושלים--אפקוד, על פרי גודל לבב מלך אשור, ועל תפארת, רום עיניו"


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של שפורסם לראשונה בהתחלה בלבד וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2003-04-22.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/hvdlim1/gvh_lv