באר היטב על אורח חיים תה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים תה |

סעיף א[עריכה]


(א) אחת:    עיין מ"א שהעלה מאחר דד"א שלו מובלעים בתוך התחום ולכן נ"ל להקל בזה אם היה אונס דקי"ל הבלעת תחומין מילתא היא. אבל לדבר הרשות דכ"ע לאו מילתא ע"ש.


(ב) ארבע:    עמ"ש בסי' ת"ט ס"ה.

סעיף ד[עריכה]


(ג) לילך:    וכשמגיע תוך התחום שרי לילך לעיר בלא מחיצה עיין מ"ש ס"א. מ"א.

סעיף ה[עריכה]


(ד) ויצאה:    עיין סי' רמ"ח ס"ו.

סעיף ו[עריכה]


(ה) מוקפת:    ואם בא לעיבורה של עיר הוי כעיר מהרי"ל וסיים שם ונהגו שלא לצאת מהספינה אלא ישאוהו עכו"ם להעיר או לשפת הים מקום שהוא גבוה יו"ד עיין מ"א.

סעיף ח[עריכה]


(ו) לעירו:    הואיל ושבת באויר מחיצות אבל לעיר אחרת אפי' נתנוהו עכו"ם אין לו אלא ד' אמות כיון שיצא לדעת עיין ס"ו וס"ז. מ"א.


(ז) כארבע:    ומכל מקום אסור לצאת חוצה לה דהפסיד תחומו כיון שיצא לדעת.

סעיף ט[עריכה]


(ח) לאכלם:    אם יש אדם שעירב לאותו צד או שיש עיר אחרת סמוכה לשם רש"י עיין ססי' תקט"ו.


(ט) חוץ:    אפילו הם בעיר מוקף חומה ט"ז עיין שם שהאריך.