באר היטב על אבן העזר קלב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אבן העזר קלב |

סעיף א[עריכה]

(א) הנתינה:    ולכתחלה אין מגרשין בגט כזה עיין ח"מ ב"ש.

סעיף ד[עריכה]

(ב) הוחזקו ב' וכו':    אבל אם במקום הכתיבה לא הוחזקו שנים ששמותיהן שוין אע"ג במקום שנמצא הגט הוחזקו שנים מחזירין דהא כותבין שם העיר בגט כ"כ המגיד. ובב"ח מבואר דחיישינן שמא יש עוד מקום כשם מקום הכתיבה עיין ב"ש.

(ג) מובה':    בש"ס מבואר דוקא נקב בצד אות פלו' וכתב העיטור נקב אצל תיבה פלונית לא הוי ס"מ.

(ד) עין:    היינו לעם הארץ כשיש לו מיגו כגון שמצא בעצמו נאמן. וצורבא מרבנן נאמן לומר דמכיר בט"ע אפילו אם לית ליה מיגו. והמגיד כתב בזמן הזה לא מצוי צורבא מרבנן. ואם יש לו ס"מ או ט"ע בגט אפילו לא בכלי ונמצא בכלי מחזירים לו תוס' ב"ש.

(ה) אומרים וכו':    קאי על כל הדינים אפילו אם שכיח שיירא והוחזק מהני.