באר היטב על אבן העזר לב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אבן העזר לב |

סעיף א[עריכה]

(א) מקודשת:    בלא"ה היא ספק מקודשת מחמת הנייר כמ"ש בסעיף שאח"ז שמא ש"פ אלא נ"מ אם התנה דלא מקדש בנייר רק בשטר כשר אפ"ה הוי ס"ק ח"מ גם נ"מ בספק זה הולד ספק ממזר. ובחשש שמא ש"פ הנייר אינו אלא חשש דרבנן ב"ש.

סעיף ב[עריכה]

(ב) פסול:    כלומר אפי' בכתבו שלא לשמה ונתנו לה בתורת שטר שהוא פסול מ"מ שמין הנייר ולא אמרו פסול אלא באומר בפירוש שאין מקדשה בתורת כסף אף שיהיה הנייר שוה הרבה. וב"י נסתפק אי מיירי אפי' קידש בו בתורת שטר אפ"ה שמין וכו' ע"ש. ובאמת מבואר להדיא בש"ס דף מ"ח ב"ח ובנחלת צבי.

סעיף ד[עריכה]

(ג) לקרקע:    אבל המקדש בדבר המחובר לקרקע לשם כסף מקודשת ב"ח בשם הרשב"א וכ"כ בה"י ועיין ח"מ.

(ד) הנאה:    הרשב"א בתשובה סימן תר"ג מסיק ע"פ הירושלמי דבאיסור הנאה מן התורה אינה מקודשת ובאיסור הנאה דרבנן מקודשת והובא לעיל סימן כ"ח והתימא על רמ"א שלא הזכיר חילוק זה.

(ה) ויש מכשירים:    עיין ח"מ שחולק וכתב דאין כאן יש מכשירים ע"ש.