חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

איחוד דברי-המלך במועצה בעניין הנתינות הארצישראלית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
איחוד דברי-המלך במועצה בעניין הנתינות הארצישראלית מתוך ספר החוקים הפתוח

איחוד דברי־המלך במועצה בעניין הנתינות הארצישראלית, 1941-1925


קישור למאגר החקיקה הלאומי חא״י כרך ג׳, עמ׳ 2822, 2831; ע״ר 1939, תוס׳ 2, 593; 1941, תוס׳ 2, 175; 1942, תוס׳ 2, 1012; 1944, תוס׳ 2, 581; ס״ח תשי״ב, 146.


הואיל ובתוקף אמנה, שעבוד, מתנה, מנהג, חסד ואמצעים חוקים אחרים יש להוד מלכותו כוח־סמכות ושיפוט בפלשתינה (א״י):

והואיל ורצוי לווסת את הענקת האזרחות הפלשתינאית (א״י) ורכישתה:

לפיכך, ניאות הוד רוממותו לצוות, בתוקף הסמכויות המסורות לו על־כך בחוק השיפוט בארצות נכר, 1890, או בכל אופן אחר, ומתוך שימוש בהן, ובעצת מועצתו הפרטית, ובזה מצווים לאמור:


דבר־מלך הנקרא דבר־המלך במועצה על האזרחות הפלשתינאית (א״י) (תיקון), 1931, המתקן את דבר־המלך במועצה על האזרחות הפלשתינאית (א״י), 1925 (הנקרא שם ”דבר־המלך העיקרי“), ובפסקאות (3) ו־(4) מסעיף 10 של דבר־המלך המתקן הנ״ל, כפי שתוקן בדבר־המלך במועצה על האזרחות הפלשתינאית (א״י) (תיקון), 1941, נקבעות ההוראות הבאות:-
(3) מזכיר הממלכה זכאי להכין ולאשר העתקה של דברי־המלך העיקרי עם התיקונים, בין בצורת החלפה ובין בצורת הוספה או השמטה, הנדרשים בדברי־המלך במועצה על האזרחות הפלשתינאית (א״י) (תיקון), 1931, בדבר־המלך במועצה על האזרחות הפלשתינאית (א״י) (תיקון), 1941, ובדבר־מלך זה, והנקראים ”איחוד דברי־המלך במועצה על האזרהות הפלשתינאית (א״י), 1941-1925“; ומותר להדפיס העתקות של דברי־המלך במועצה על האזרחות הפלשתינאית (א״י), 1941-1925, בהתאם להעתקות שאושרו כנ״ל, ובראשן תעודת־האישור, ולאחר מכן יהיה מותר להסתמך על העתקות אלה לתכליות הכרוכות באזרחות הפלשתינאית (א״י).
(4) בהכנת איחוד דברי־המלך במועצה על האזרחות הפלשתינאית (א״י), 1941-1925 מותר להפנים את הסעיף 1 מדבר־המלך במועצה על האזרחות הפלשתינאית (א״י)(תיקון), 1931, לגופו של חלק א׳ מהאיחוד הנ״ל, וכן לערוך אותם שינויים והסגלות בנוסח דברי־המלך במועצה על האזרחות הפלשתינאית (א״י), 1941-1925, שיהיו דרושים, כתוצאות הכנת זו, בתנאי שלא ישנו את תוצאותם של דברי־המלך האלה,
לפיכך, אני, לורד מוין, המזכיר הראשי של הוד רוממותו לעניני המושבות, מאשר בזה כי דבר־המלך הבא הוכן ונדפס לפי הוראותיו הנ״ל של סעיף 10 מדבר־המלך על האזרחות הפלשתינאית (א״י) (תיקון), 1939, כפי שתוקן כנ״ל, ובהתאם לאותן הוראות.


לפי סעיף 18(א) לחוק האזרחות, תשי״ב–1952, איחוד דברי־המלך במועצה בעניין הנתינות הארצישראלית בוטל מכללא מיום הקמת המדינה.


ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.