אזמר בשבחין

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פיוט לשבת\האר"י[עריכה]

את הפיוט נוהגים לשיר בזמירות ליל שבת.
בראשי הבתים חתום: אני יצחק לוריא בן שלמה.

השיר[עריכה]

לתרגום לעברית וביאורים, ראו: ביאור:אזמר בשבחין

אֲזַמֵּר בִּשְׁבָחִין לְמֵיעַל גּוֹ פִתְחִין דְּבַחֲקַל תַּפּוּחִין דְּאִנּוּן קַדִּישִׁין:

נְזַמִּין לָהּ הַשְׁתָּא בִּפְתוֹרָא חַדְתָּא וּבִמְנַרְתָּא טַבְתָּא דְּנַהֲרָא עַל רֵישִׁין:

יְמִינָא וּשְׂמָאלָא וּבֵנַיְהוּ כַלָּה בְּקִשּׁוּטִין אָזְלָא וּמָאנִין וּלְבוּשִׁין:

יְחַבֵּק לָהּ בַּעְלָהּ וּבִיסוֹדָא דִילָהּ דְּעָבִיד נַיְחָא לָהּ יְהֵא כַּתִּישׁ כַּתִּישִׁין:

צְוָחִין אַף עַקְתִין בְּטֵלִין וּשְׁבִיתִין בְּרַם אַנְפִּין חַדְתִּין וְרוּחִין עִם נַפְשִׁין:

חֲדוּ סַגִּי יֵיתֵי וְעַל חֲדָא תַּרְתֵּי נְהוֹרָא לָהּ יִמְטֵי וּבִרְכָאָן דִּנְפִישִׁין:

קְרִיבוּ שׁוּשְׁבִינִין עֲבִידוּ תִּקּוּנִין לְאַפָּשָׁא זִינִין וְנוּנִין עִם רַחֲשִׁין:

לְמֶעְבַד נִשְׁמָתִין וְרוּחִין חַדְתִּין בְּתַרְתֵּין וּתְלָתִין וּבִתְלָתָא שִׁבְשִׁין:

וְעִטּוּרִין שַׁבְעִין לָהּ וּמַלְכָּא דִּלְעֵלָּא דְּיִתְעַטֵּר כֹּלָּא בְּקַדִּישׁ קַדִּישִׁין:

רְשִׁימִין וּסְתִימִין בְּגַוָּהּ כָּל עָלְמִין בְּרַם עַתִּיק יוֹמִין הֲלָא בַּטִּישׁ בַּטִּישִׁין:

יְהֵא רַעֲוָא קַמֵּיהּ דְּתִשְׁרֵי עַל עַמֵיהּ דְּיִתְעַנַּג לִשְׁמֵיהּ בִּמְתִיקִין וְדוּבְשִׁין:

אֲסַדֵּר לִדְרוֹמָא מְנַרְתָּא דִסְתִימָא וְשֻׁלְחָן עִם נַהֲמָא בִּצְפוֹנָא אַרְשִׁין:

בְּחַמְרָא גּוֹ כַסָּא וּמְדָאנֵי אַסָּא לְאָרוּס וַאֲרוּסָה לְהִתַּקְפָא חַלָּשִׁין:

נְעַטֵּר (נ"א נַעֲבֵד) לְהוֹן כִּתְרִין בְּמִלִּין יַקִּירִין בְּשַׁבְעִין עִטּוּרִין דְּעַל גַּבֵּי חַמְשִׁין:

שְׁכִינְתָּא תִּתְעַטָּר בְּשִׁית נַהֲמֵי לִסְטָר בְּוָוִין תִּתְקַטָּר וְזִינִין דִּכְנִישִׁין:

שְׁבִיתִין וּשְׁבִיקִין מְסָאֲבִין דִּרְחִיקִין חֲבִילִין דִּמְעִיקִין וְכָל זִינֵי חַרְשִׁין:

לְמִבְצַע עַל רִפְתָּא כְּזֵיתָא וּכְבֵיעָתָא תְּרֵין יוּדִין נַקְטָא סְתִימִין וּפְרִישִׁין:

מְשַׁח זֵיתָא דַכְיָא דְטַחֲנִין רֵחַיָּא וְנַגְדִּין נַחֲלַיָּא בְּגַוָּהּ בִּלְחִישִׁין:

הֲלָא נֵימָא רָזִין וּמִלִין דִּגְנִיזִין דְּלֵיתְהוֹן מִתְחַזִין טְמִירִין וּכְבִישִׁין:

אִתְעַטְרָא כַלָּה בְּרָזִין דִּלְעֵלָא בְּגוֹ הַאי הִלּוּלָא דְּעִירִין קַדִּישִׁין:

ללא ניקוד[עריכה]

אזמר בשבחין, למיעל גו פתחין, דבחקל תפוחין, דאינון קדישין.

נזמין לה השתא בפתורא חדתא ובמנרתא טבתא, דנהרא על רישין.

ימינא ושמאלא, ובינייהו כלה, בקישוטין אזלא, ומנין ולבושין.

יחבק לה בעלה, וביסודא דילה, דעביד נייחא לה, יהא כתיש כתישין.

צוחין אף עקתין בטלין ושביתין, ברם אנפין חדתין, ורוחין עם נפשין.

חדו סגי ייתי, ועל חדא תרתי, נהורא לה ימטי, וברכאן דנפישין.

קריבו שושבינין, עבידו תיקונין, לאפשא זינין, ונונין עם רחשין.

למעבד נשמתין ורוחין חדתין, בתרתין ובתלתין, ובתלתא שבשין.

ועיטרין שבעין לה, ומלכא דלעילא, דיתעטר כלא, בקדיש קדישין.

רשימין וסתימין בגו כל עלמין, ברם עתיק יומין, הלא בטיש בטישין.

יהא רעוא קמיה, דתשרי על עמיה, דיתענג לשמיה, במתיקין ודובשין.

אסדר לדרומא מנרתא דסתימא, ושלחן עם נהמא, בצפונא ארשין.

בחמרא גו כסא, ומדאני אסא, לארוס וארוסה, להתקפה חלשין.

נעביד לון כתרין במילין יקירין, בשבעין עטורין, דעל גבי חמשין.

שכינתא תתעטר בשית נהמי לסטר, בווין תתקטר, וזינין דכנישין.

שביתין ושביקין, מסאבין דרחיקין, חבילין דמעיקין, וכל זיני חרשין.

למבצע על רפתא, כזיתא וכביעתא, תרין יו"דין נקטא, סתימין ופרישין.

משח זיתא דכיא, דטחנין ריחיא, ונגדין נחליא, בגוה בלחישין.

הלא נימא רזין. ומילין דגניזין. דליתהון מתחזין. טמירין וכבישין.

אתעטרת כלה, ברזין דלעילא, בגו האי הילולא, דעירין קדישין.

קישורים חיצוניים[עריכה]

הקלטת הפיוט בניגון האדמו"ר מסקולען, ע"י יצחק אבינרי: כאן