לדלג לתוכן

אוצר מדרשים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
אוצר מדרשים
בית עקד
למאתים מדרשים קטנים אגדות ומעשיות
בסדר אלפא ביתא
נאסף ונערך ע"י
יהודה דוד אייזנשטיין


אוצר מדרשים
"אוצר מדרשים", ניו יורק: 1915. תחריט מאת אפרים משה ליליין
"אוצר מדרשים", ניו יורק: 1915. תחריט מאת אפרים משה ליליין
מחבר יהודה דוד אייזנשטיין
עורך יהודה דוד אייזנשטיין
שפת המקור עברית
סוגה ספר אוסף של מדרשים
נושא מדרש
שנת הוצאה 1915
קריאת היצירה
ספריא ספר אלקטרוני במאגר ספריא
קטלוגים
הספרייה הלאומית ספר אלקטרוני באתר הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל    001205250, 001175329
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה אוצר מדרשים


הספר כולל טקסטים מדרשיים, ומבואות למדרשים, שנכתבו ע"י ר' י"ד איזנשטיין.

ביבליוגרפיא[עריכה]

ספר זה הוא לקט, רובו ככולו, מספרים אחרים. לכן העורך הציב בתחילת כרך א' "ביבליוגרפיא". הנה הוא להלן:

שם הספר מחבר/עורך הוצאה (מקום, שנה)
והערות
פרטים בקטלוג
הספריה הלאומית
קישור
לספר סרוק
אגדת אסתר ר"ש באבער קראקא, תרנ"ז/1897
מידע על הפריט בקטלוג הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל
ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
אגדת בראשית ר"א בן הגר"א וילנא, תקס"ב
מידע על הפריט בקטלוג הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל
ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
אגדת בראשית ר"ש באבער קראקא, תרס"ג
מידע על הפריט בקטלוג הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל
ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
אגדת שיר השירים רש"ז שעכטער קמברידש, 1896
מידע על הפריט בקטלוג הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל
ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
אגרת בקורת ר' צבי הירש חיות פרעססבורג, תרי"ג/1853
מידע על הפריט בקטלוג הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל
ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
בית המדרש דר' אהרן יעלינעק
ילקוט הרועים ר' נפתלי הערץ ב"ר סנדר הערצאג וואשא תרמ"ה
ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
ספרי דאגדתא ר' שלמה באבער ווילנא, תרמ"ז/1886
מידע על הפריט בקטלוג הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל
ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks

רשימת המדרשים[עריכה]

להלן רשימה מלאה של המדרשים ומקורותיהם:

המדרש מקור
מעשה אברהם אבינו ע"ה ממה שאירע לו עם נמרוד יעלינעק, בית המדרש חדר א'
פרק אדם הראשון נוסחא א' מס' כבוד חופה
ואלה תולדות אהרן ומשה בתי מדרשות בית ג'
מדרש על פטירת אהרן בית המדרש חדר א'
מדרש אל יתהלל בית המדרש חדר ו'
ספר אלדד הדני: שאלה ותשובה בין אנשי קירואן ור' צמח גאון עפשטיין, אלדד הדני, ספור א'
ספר אליהו בית המדרש חדר ג'
ספר ארחות חיים מהוצאת ר' גרשון חנוך העניך מראדזין
אלפא ביתא דבן סירא ע"פ דפוס שטיינשניידר
מדרש מגילת אסתר מדפוס קושטא רע"ט ונדפס שנית בקובץ מדרשים קטנים למר הורוויץ
מסכת אצילות בסוף אגדת בראשית דפוס לובלין תרמ"ג
מאמר ארבעה מלכים
סדר ארקים
מעשה (רבי) בוסתנאי מה שבא לישראל על ידו
ועל אשר חותמים בית דוד בחותמו צורת זבוב
מסדר הדורות
מדרש ביום השמיני
דרשת ר' בנאה בית עקד האגדות חוברת ב'
מדרש גדול וגדולה בית המדרש ח"ג
מדרש גלית הפלשתי
מסכת גן עדן בסוף ברייתא דשמואל הקטן ובית המדרש ח"ב
אגדות של דורשי רשומות מאוצר ישראל ומאמר לויטערבאך
מעשה דניאל ע"ה
מדרש ה' בחכמה יסד ארץ בית המדרש ח"ה
מסכת היכלות ארזי לבנון; בית המדרש ח"ב
מדרש הלל הנקרא ספר המעשים בית המדרש חדר ה'
מדרש השכם מספר הלקוטים של ר"א גרינהוט, ח"א
מדרש אשה אחת מנשי בני הנביאים
מדרש ויושע ע"פ מונק בדברי חכמים צד א'
מדרש ויכלו מספר הלקוטים
ספר זרובבל בית המדרש חדר ב'
חולדה ובור מספר הערוך השלם ע' חלד
שבע חופות או חופת אליהו מספר כבוד חופה לרח"מ הורוויץ
עניין חירם מלך צור מבית עקד האגדות כ"ט, והוא מכ"י מינכען (מינכן)
חיי חנוך ספר הישר פ' בראשית, ובית המדרש חדר ד' קכ"ט
מגלת אנטיוכס הנקראת מגלה יונית ע"פ הוצאת דוד סלוצקי
מדרש מעשה חנוכה (נוסח א') בית המדרש חדר ה'
מעשה חנוכה נוסח ב' בית המדרש חדר א
מדרש לחנוכה בית המדרש חדר א' בשם "מדרש לחנוכה"
מדרשי חסר ויתר מס' פליטת סופרים לר"א ברלינר צד ל"ו
פרק ר' יאשיהו בית המדרש חדר ו'
מעשה יהודית בית המדרש חדר א' ק"ל
אגרת יהושע בן נון ספר יוחסין השלם, בסוף
מעשה ד"ר יהושע בן לוי ספר מעשיות לרבנו נסים גאון; בית המדרש ח"ו
מדרש רבותינו על הפסוק והוא עבר לפניהם מבית המדרש ח"ה צד נ"ב
מכתב ר' יוחנן בן זכאי מירושלם מספורי מחוקקי דת הנוצרים
מדרש יונה מפרקי דר"א פרק עשירי
קונדריס אחרון ממדרש ילמדנו בית המדרש חלק ו'
ברכת יעקב אבינו לבניו בסוף משפטי שבועות ודיני מקח וממכר
ספר יצירה מהוצאת לאזארוס גאלדשמידט
סדר יצירת הולד בית המדרש ח"א קנ"ג
אגדה ממדרש איכה רבתי בית עקד האגדות ח"א ל"ז
ברייתא דישועה מס' שלשה ספרים נפתחים
אגדת רבי ישמעאל בית עקד האגדות ח"א נ"ט
מדרש יתברך בתי מדרשים ח"א מ"ג
מעשה ברב כהנא בתי מדרשות ח"ד
מדרש כונן מס' ארזי לבנון
מסכת כלים (כלי המקדש) מהקדמת רב פעלים ט"ז
מדרש כתפוח בעצי היער בתי מדרשות ח"ד כ"ב
ברייתא דל"ב מדות ממדרש תנאים ומשיב דבר
מדרש לעולם בית המדרש חדר ג' ק"ט
מעשה ברבי מאיר קאהוט, מנצור אלדאמרי צד ו'
ברייתא דמזלות אוצר מדרשים כתבי יד ח"א
חנוך הוא מטטרון בית המדרש חדר ה' ק"ע
לקוטים מברייתא דמ"ט מדות ספר הלקוטים ח"ב
ברייתא דמלאכת המשכן הוצאת מאיר איש שלום
מדרש מנין אוצר מדרשים כ"י
ספר מעין חכמה מספר ארזי לבנון דף מ"ו ע"ב
סדר רבה דבראשית דמרכבה דר"י כ"ג בתי מדרשים ח"א
מעשה ביכניהו המלך קאהוט מנצור אלדאמרי ג'
מעשיות בית המדרש ח"ד קמ"ב, ועוד מקומות רבים שם
מספר המעשים נוה שלום צד ע"א
מרגניתא דבי רב מבית המדרש ח"ב ק"כ
דברי הימים למשה רבינו מדפוס לבוב תרכ"ה
אגדת משיח בית המדרש ח"ג קמ"א
נבואת הילד הוצאת סטנוב, ברלין תרנ"ג
נדה ברייתא דמסכת נדה פ"א הלכה ו' צד ח'
ספר נח בית המדרש ח"ג קנ"ה
אגדת עולם קטן בית המדרש ח"ה נ"ז
אלפא ביתא דרבי עקיבא נוסחא א', בית המדרש ח"ג י"ב
מדרש עשר גליות מספר הלקוטים על פי גירסת הראב"ד
מדרש אלה אזכרה (הרוגי מלכות) בית המדרש ח"ב; סוף רב פעלים צד קנ"ז
מדרש עשרת הדיברות בית המדרש ח"א ס"ב, והוצאת גאלדבלאט
מדרש עשרת מלכים בית עקד האגדות חוברת א'
עשרת השבטים, טופס הכתב ששלח פרישטי יואן לאפיפיור ברומא מקובץ על יד ענייני עשרת השבטים
ברייתא דרבי פנחס בן יאיר או מדרש תדשא בית המדרש חדר ג' קס"ד; מקדמוניות היהודים
פסיקתא חדתא בית המדרש חדר ו'
פרק צדקות בתי מדרשים ח"ג דף כ"ה
קדושא ליחיד מסדור רב עמרם גאון, קודם ברכו לשחרית
מדרש קרי ולא כתיב בית המדרש ח"ה כ"ז
מדרשי כתיב ולא קרי
אגדת קרני ראמים קובץ מדרשים קטנים להורוויץ צד ל"ז
פרקי רבינו הקדוש ספר הלקוטים ח"ג דף ל"ג
מדרש רות ס' ילקוט הרועים רמ"ו
טעם שבע נקודות בס' כבוד חופה צד כ"ב
פרק שירה סדר עבודת ישראל צד תקמ"ז
דמות כיסא של שלמה המלך ע"ה בית המדרש ח"ב צד פ"ג
מדרש שלשה וארבעה
ברייתא דשמואל הקטן מדפוס פפד"מ תרכ"ג
סדרי דשמושא רבא וסדרי היכלות בית המדרש חדר ו' ק"ט
שמחזאי ועזאל בית המדרש חדר ד' קכ"ז
הגדת שמע ישראל בית המדרש חדר ה' קס"ה
תפלת רבי שמעון בן יוחאי בית המדרש חדר ד' קי"ז
אגדתא דשמעון כיפא בית המדרש ח"ה ס'
מדרש שני כתובים בתי מדרשות ח"ד
שעור קומה בספר רזיאל דפוס אמשטרדם דף ל"ז ע"ב
ספר תגין דפוס פאריס תרכ"ו, ומחזור ויטרי צד תרע"ד
אשרי תמימי דרך מדרש תהלים הוצאת רש"ב צד תפ"ח
שאלות ר' אליעזר (בעניין התחיה) בית המדרש ח"ו קמ"ח
מדרש תמורה בית המדרש ח"א ק"ו; ילקוט הרועים מ"ח
אגדת תפילת שמונה עשרה בית המדרש ח"ה נ"ד

קישורים חיצוניים[עריכה]

  • 'אוצר מדרשים' במהדורה מקוונת, באתר Hebrew Books‏ קובץ PDF:
  • 'אוצר מדרשים' במהדורה מקוונת, באתר "ארכיון האינטרנט"