אוהב ישראל/פרשת מקץ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · אוהב ישראל · פרשת מקץ· >>

פרשת מקץ[עריכה]

וילבש אותו בגדי שש [מא, מב]. ר"ל שרומז בזה שהקב"ה הלביש את יוסף בוא"ו מדות הקדושים דהוא אתקשרותא דכולא כנ"ל. וירכב אותו במרכבת המשנה ר"ל בשית סדרי משנה סוד כללות התורה שבעל פה. והבן:

ויאמר אלהם ישראל אביהם אם כן איפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם גו' מנחה מעט צרי ומעט דבש גו' ושקדים [מג, יא]. ותרגם אונקלוס על מזמרת הארץ. מדמשבח בארעא. וי"ל דרך רמז דהנה כתיב (ישעיה כד, טז) מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. שגם הארץ נותנת שירות ותשבחות להש"י דהיא יודעת באמת שכל ההשפעות שמשפיעין לה מן השמים הכל בא על ידי מעשה הצדיק שהצדיק ממשיך שפע טוב לכל העולמות והנבראים ועל ידי פעולותיו הקדושים הוא מעורר מתתא לעילא ומשם בא השפע בשם מטר וגשם. כמו שכתוב (בראשית ב, ה) ואדם אין גו' כי לא המטיר. וכיון שהארץ מבינה שהמשכת שפעה הוא על ידי הצדיק לכן היא נותנת שיר ושבח להשי"ת ומבקשת מהשי"ת שיתן צבי תפארה להצדיקתו של עולם היינו שיתפאר בו ויהיו לו ממנו שעשועים רבים. וגם צבי הוא לשון תאוה כמו צבי חמיד ורגיג היינו שהארץ מתאוה ומשתוקקת להדבק בבחינת צדיק חי עלמין. וכמאמר חז"ל שפסוק זה שר העולם אמרו. ויעקב נצצה בו רוח הקודש היינו שמה שהקב"ה מגלגל עליהם יסורין על השבטי י"ה. הכל הוא רק עבור זילזולם בכבוד יוסף צדיקו של עולם. על מכרם בכסף צדיק כו' בעבור נעלים (עמוס ב, ו) ועל דברם על צדיק עתק. ופגמו במדת הצדיק. ולזה אמר להם זאת עשו. הוא לשון תיקון. ר"ל שתתקנו זא"ת שהוא מדת המלכות הקדושה ארץ הקדושה. וקחו מזמרת הארץ. היינו מה שהיא מתאווה ומצפה ומייחלת להדבק בהצדיק חי עלמין. ומבקשת שיתרומם קרנו ויהיה לו להש"י שעשועים גדולים וההתפארות ממנו. בכליכם. הוא לשון מחשבה כמו אשר נכלו (במדבר כה, יח) ר"ל שתקחו כל זאת במחשבתכם. ולתקן מה שפגמתם. ולהתאחד ולהתקשר מהיום והלאה במדת צדיק חי עלמין. והורידו לאיש מנחה כו' הזכיר כאן ששה מינים מתנות לאיש הלזה. רמז להם בזה שיתקנו הוא"ו מדות התלויים במדת צדיק שהוא בחינת וא"ו ולייחדם עמו. ואל שדי יתן לכם רחמים. הזכיר כאן זה השם על שם שאמר לעולמו די. בחינת הסתפקות הוא מדת צדיק. וזה השם יתן לכם רחמים שעל ידי מדת צדיק יושפע לכם כל ההשפעות טובות וחסדים טובים וישועות ולכל זרע ישראל כן יהי רצון אמן: