לדלג לתוכן

אבן עזרא על תהלים קמג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פסוק א[עריכה]


מזמור לדוד ה' שמע תפלתי - בי"ת בצדקתך כבי"ת ענני במרחב יה. והטעם: שתראה צדקתך.


פסוק ב[עריכה]


ואל, את עבדך - כמו עם. והטעם: אם חטאתי לך אל תבא במשפט עמי עתה, כי צרה גדולה יש לי מהאויב וכלל כי לא יצדק לפניך כל חי ואיך אצדק אני?!

פסוק ג[עריכה]


כי, דכא - רמז לבוז ולקלון.

וטעם במחשכים – שהוא נחבא מפניו, או ידמה צרת הלב ליושב חשך שאיננו רואה.

כמתי עולם - שיש להם זמן רב שמתו.


פסוק ד[עריכה]


ותתעטף - מחשבת הנפש והעטף קצתה על קצתה.

בתוכי - הטעם כפול.


פסוק ה[עריכה]


זכרתי - הימים הקדמונים שהושעתני.

ומלת אשוחח – מהפעלים עלומי העי"ן והלמ"ד כפול, כמו יכונן.


פסוק ו[עריכה]


פרשתי - כל המתחנן שיבקש מה ינתן לו בידו, על כן אמר: ידי השתים.

וטעם: כארץ עיפה – שתקוה למים, כן נפשי תקוה לך.


פסוק ז[עריכה]


מהר - כי כמעט, כלתה רוחי, ונמשלתי עם יורדי בור. הטעם כפול, או מלת ואל תסתר, בעבור אחרת כמו בטרם הרים יולדו ואל אהיה נמשל עם יורדי בור.


פסוק ח[עריכה]


השמיעני - כאילו קול יקראני ממרום כי משם יעשה עמי חסד.

וטעם בבקר – כי רובי ההליכות והמלאכות תחלתם בבקר.

וטעם אליך נשאתי נפשי - כמו: ואליו הוא נושא את נפשו.


פסוק ט[עריכה]


הצילני - אמר רבי מרינוס ז"ל: כי אליך כסיתי, כמו: בך חסיתי. והנכון בעיני: כי מלת לקיחה תהי להפך בעבור אות אחריה, כמו: קחו מאתכם תרומה. והנה הטעם כמו תנו קחו לי שתקח לצרכו וככה סורה אלי שיסור ממקומו ויבוא אליה והפך זה סורה ממני אם כן מלת כסוי אם אמר: המכסה אני מאברהם ידוע ואם אמר המכסה אני אל אברהם הדבר יהיה להפך.

והנה הטעם הצילני מאיבי ה' - כי אליך אגלה אותם בסתר והנה תיקון הלשון, כי כסיתי זה הדבר מאחרים, כי אין לי צורך לגלות להם, יוכלו לעזור לי לבד אליך לבדך, כי אתה תוכל להצילני.


פסוק י[עריכה]


למדני - הרגילני כטעם: פרא למוד מדבר.

ויש אומרים: כי דימה עצמו שהוא בתוך הים, על כן יבקש רוח טובה שתניחהו ויצא לארץ, או תחסר אות בי"ת והוא הישר בעיני ברוחך טובה תנחני והתי"ו לנכח השם. ורבי שלמה ספרדי ז"ל אמר: כח מהרוח העליונה.


פסוק יא[עריכה]


למען - בעבור שיודיע שמך, או בעבור שאני עובד שמך.


פסוק יב[עריכה]


ובחסדך - עלי לבדי.

וטעם כי אני עבדך – לאות על הפירוש השני בפסוק, למען שמך ה' תחייני.