תשובות רשב"א/חלק ו/סד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תשובות רשב"א · חלק ו · סד· >>

סימן סד[עריכה]

בפרק הבא על יבמתו (ד' נ"ה ע"א) דדייק תלמודא העראה דחייבי לאוין מנ"ל? מדגלי רחמנא שכבת זרע גבי שפחה חרופה מכלל דחייבי לאוין בהעראה. אדרבא נימא מדגלי רחמנא העראה גבי חייבי כריתות מכלל דחייבי לאוין בגמר ביאה? אמר ר' אשי א"כ לישתוק קרא משפחה חרופה. וזה פלא בעיני דהיכי מצי למימר לישתוק קרא משפחה חרופה? הא איצטריך לגופיה דלא מייתי אשם בשפחה חרופה בשלא כדרכה ע"כ.

תשובה קושיא זו רגילין אנו להקשות ובלשון הזה כתבתיה איכא למידק וכו'