לדלג לתוכן

תרגום יונתן/מלכים ב/כג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

א ושלח מלכא וכנשו לותיה כל סבי יהודה וירושלם:

ב וסליק מלכא לבית מקדשא דיי וכל אנש יהודה ויתבי ירושלם עמיה וכהניא וספריא וכל עמא למזעירא ועד רבא וקרא קדמיהון ית כל (פתגמא)[פתגמי] ספרא דקימא דאשתכח בבית מקדשא דיי:

ג וקם מלכא על אסטונא וגזר ית קימא קדם יי למהך בתר פולחנא דיי ולמטר פקודוהי וית סהידותוהי וית קימוהי בכל לבא ובכל נפש לקימא ית פתגמי קימא הדין דכתיבין על ספרא הדין וקבילו על עמא עליהון קימא:

ד ופקיד מלכא ית חלקיהו כהנא רבא וית סגן כהניא וית אמרכליא לאפקא מהיכלא דיי ית כל מניא דעבידין לבעלא ולאשירתא ולכל חילי שמיא ואוקדינון מברא לירושלם במישר קדרון ואוביל ית עפרהון לבית אל:

ה ובטיל ית כומריא די יהבו מלכיא דבית יהודה ואסיקו בוסמין על במתא בקרויא דבית יהודה ובסחרני ירושלם וית דאסיקו בוסמין לבעלא ולשמשא ולסיהרא ולמזלתא ולכל חילי שמיא:

ו ואפיק ית אשירתא מבית מקדשא דיי מברא לירושלם למישר קדרון ואוקיד יתה בנחלא דקדרון ואדקה לעפרא ורמא ית עפרה לקברי בני גליא:

ז ותרע ית בתי הקדש טעותא די בבית מקדשא דיי די נשיא מחין תמן מכולין לאשירתא:

ח ואיתי ית כל כומריא מקירויא דבית יהודה וסאיב ית במתא דאסיקו בוסמין תמן כומריא מגבע עד באר שבע ותרע ית בת תרעיא די קדם תרע יהושע רב קרתא די על שמאלא גברא במיעליה תרע קרתא:

ט ברם לא סלקין כהניא כומרי במתא לדבחא על מדבחא דיי בירושלם אלהין אכלו פטיר בגו אחיהון:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

כא ופקיד מלכא ית כל עמא למימר עבידו פסחא קדם יי אלהכון כמא דכתיב על ספרא דקימא הדין:

כב ארי לא אתעביד כפסחא הדין מיומי נגידיא דדנו ית ישראל וכל יומי מלכי ישראל ומלכיא דבית יהודה:

כג אלהין בתמני עסרי שנין למלכא יאשיהו אתעבד פסחא הדין קדם יי בירושלם:

כד ואף ית בידין וית זכורו וית צלמניא וית טעותא וית כל שקוציא דאתחזיאו בארעא דבית יהודה ובירושלם פלי יאשיהו בדיל לקימא ית פתגמי אוריתא דכתיבין על ספרא דאשכח חלקיה כהנא בבית מקדשא דיי:

כה וכותיה לא הוה קדמוהי מלכא דתב לפולחנא דיי בכל לביה ובכל נפשיה ובכל נכסוהי ככל אוריתא דמשה ובתרוהי לא קם כותיה:

כו ברם לא תב יי מתקוף רוגזיה רבא דתקיף רוגזיה בדבית יהודה על כל ארגזותא די ארגיז קדמוהי מנשה:

כז ואמר יי אף ית דבית יהודה אגלי מארעא בית שכנתי כמא דאגליתי ית ישראל וארחיק ית קרתא הדא דאתרעיתי בירושלם ובביתא דאמרית יהי שמי תמן:

כח ושאר פתגמי יאשיהו וכל די עבד הלא אינון כתיבין על ספר פתגמי יומין למלכיא דבית יהודה:

כט ביומוהי סליק פרעה חגירא מלכא דמצרים על מלכא דאתור על נהר פרת ואזל מלכא יאשיהו לקדמותיה וקטליה במגדו כד חזא יתיה:

ל ואחתוהי עבדוהי כד מית ממגדו ואיתיאוהי לירושלם וקברוהי בקבורתיה ודבר עמא דארעא ית יהואחז בר יאשיהו ומשחו יתיה ואמליכו יתיה תחות אבוהי:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.