תפסיר רס"ג/ספר בראשית/א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.(בראשית א, א) אַוַ֘ל מַא כְ֗לַק אַל֗לַּה. אַלסְּמַאוַאתּ וַאל֗אַרץ֗:

תעתיק ערבי: أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله، السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؛

(בראשית א, ב) וַאל֗אַרץ֗. כַּאנַתּ גַ֗אמִרַה וַמֻסתַּבּחִרַה. וְטְ֗לַאם עְלַא וַַגה אַל֗גַ֗מר. וְרִיַאח אַל֗לַּה תְּהֻבּ֘ עְלַא וַגה אַל֗מַא:

תעתיק ערבי: وَالْأَرْضُ، كَانَتْ غَامِرَةً وَمُسْتَبْحَرَة، وَظَلامٌ عَلَى وَجْهَ الْغَمْرِ، وَرِيَاحُ الله تَهُبُّ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ؛

(בראשית א, ג) שַׁא אַל֗לַּה אַן יְכּוּן נוּר. פְכַּאן נוּר:

תעתיק ערבי: شاء الله أن يكون نور، فكان نور؛

(בראשית א, ד) פְלִמַא עְלִם אַל֗לַּה. אַן אַלנּוּר גַיִי֘דּ. פְצַל בַּין אַלנּוּר וַאלטְ֗לַאם:

תעתיק ערבי: فلما علم الله، أن النور جيد، فصل بين النور والظلام؛

(בראשית א, ה) וְסַמַּא אַל֗לַּה אַוקַאתּ אַלנּוּר נְהַארַא. וְאַוקַאתּ אַלטְ֗לַאם לַילַא. וְלִמַא מְצַ֗א מִן אַל֗לַיל וַאלנְּהַאר יַום וַאחִדּ:

תעתיק ערבי: وسمى الله اوقات النور نهارا، واوقات الظلام ليلا، ولما مضى من الليل والنهار يوم واحد؛

(בראשית א, ו) שַא אַל֗לַּה. אַן יְכּוּן גְלַדּ פִי וְסַט אַל֗מַא. וְיַכּוּן פַאצִל. בַּין אַל֗מַאיַין:

תעתיק ערבי: شاء الله، ان يكون جلد في وسط المء، ويكون فاصل، بين الماءين؛

(בראשית א, ז) פְצְנַע אַל֗לַּה אַלגְלַדּ. וּפְצַל בַּין אַל֗מַא אַלְּדִ֗י מִן דּוּנֹה. וַאל֗מַא אַלְּדִ֗י מִן פַוְקֹה. פְכַּאן כְּדַ֗אךּ:

תעתיק ערבי: فصنع الله الجلد، وفصل بين المء الذي من دونه، والمء الذي من فوقه، فكان كذاك؛

(בראשית א, ח) וְסַמַּא אַל֗לַּה אַלגְלַדּ סְמַאַא. וְלִמַא מַצַַ֗א מִן אַל֗לַיל וַאלנְּהַאר יַום תַ֗אנִי:

תעתיק ערבי: وسمى الله الجلد سماء، ولما مضى من الليل والنهار يوم ثاني؛

(בראשית א, ט) פשא אללה. אן יגתמע אלמא. מן תחת אלסמא אלי' מוצע ואחד. ויצהר אליבאס פכאן כדאך:

תעתיק ערבי: فشاء الله يجتمع الماء من تحت السماء إلى موضع واحد ويظهر اليباس فكان كذاك؛

(בראשית א, י) פסמא אללה אליבאס ארצא ומלאם אלמא בחארא. למא עלם אללה אן דאלך גייד:

תעתיק ערבי: فسمى الله اليباس أرضا وملام الماء بحرا لما علم الله أن ذلك جيد؛

(בראשית א, יא) פשא אללה אן תכלא אלארץ כלאא. ועשבא דו חב. ושגרא דו תמר. מכרג תמר לאצנאפה. מה גרסה מנה עלא אלארץ. פכאן כדאך:

תעתיק ערבי: فشاء الله أن تخلق الارض خلقة عشبا ذا حب وشجرا ذا ثمر مخرجا للثمر لاصنافه ما غرشه منه على الأرض فكان كذاك؛