תפילת עזריה בתוך הכבשן/ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

ויפתחו שלושה האנשים את פיהם לשיר את השירה הזאת ויאמרו לאמור

ב[עריכה]

מהולל שמך ה אלוהי אבותינו ברוך ומבורך לדור ודור

ג[עריכה]

יהי שם תפארתך מכובד לנצח ישוגב שם קודשך

ד[עריכה]

ברוך אתה במעון קודשך ברוך ומפואר לעולמי עולמים

ה[עריכה]

יושב הכרובים וצופה מעמקים ישובח שמך לנצח נצחים

ו[עריכה]

ברוך אתה על כסא מלכותך ירומם שמך לעולם ועד

ז[עריכה]

ברקיע שמים יקודש שמך יינשא ויפואר לדורות עולמים

ח[עריכה]

הללו לה כל מעשיו הבו לתמיד כבוד לשמו

ט[עריכה]

הללו לה כל מלאכיו הללוהו מעולם עד עולם

י[עריכה]

שבחו שמי כבוד ה הללוהו עד אפסי שחקים

יא[עריכה]

מימי מרומים ברכו את ה השמיעו תהילתו עד עולמי עד

יב[עריכה]

גדלוהו כל צבאי ה רוממו לנצח תהילתו

יג[עריכה]

הללוהו שמש וירח רוממוהו כל ימי תבל

יד[עריכה]

כוכבי שמים שבחוהו רננו גדולתו כל הימים

טו[עריכה]

טל ומטר הודו לה תנו נצח תהילה לאלוהינו

טז[עריכה]

רוחות השמים שירו לה הבו לה כבוד ועוז

יזז[עריכה]

חום ואש ברכו את ה ספרו כל עת תהילתו

יח[עריכה]

קור וחום גדלו לה זכרו תמיד נפלאותיו

יט[עריכה]

כפור וקרח הודו לה כי לתבונתו אין חקר

כ[עריכה]

יום ולילה ברכו את ה הללו לשמו יומם ולילה

כא[עריכה]

אור וחושך זמרו לשמו שבחוהו כל ימי עולמים

כב[עריכה]

קיפאון ושלג רוממו אלוהינו רוממהו כל ימי השמים

כג[עריכה]

עבים וברקים הללו לה הללוהו עד עולם סלה

כד[עריכה]

הללו לה כל הארץ עד ימי השמים על הארץ

כה[עריכה]

הרים וגבעות שירו לאלוהינו רוממוהו עד בלי די

כו[עריכה]

צמחי האדמה שבחו אלוהינו הודו שם קודשו לנצח

כז[עריכה]

מעייני מים פצחו רינה בשרו תהילתו מאין הפוגות

כח[עריכה]

מים וימים קלסו אדוננו רננו בלי חֲשך גדולתו

כט[עריכה]

תנינים ושרצי מים רוממו אלוהינו כי תהילתו עומדת לעד

ל[עריכה]

צפרי השמים הללו יה זמרו לבלי חוק גדולתו

לא[עריכה]

חיתו יער ובהמות שבחו אלוהנו שבחו תהילתו תמיד

לב[עריכה]

בני אדם ברכו את ה ברכוהו כל ימי חייכם

לג[עריכה]

בית ישראל הודו לה ברכו כל עת את שם קודשו

לד[עריכה]

כהני ה הללו לה רוממוהו לדורי דורות

לה[עריכה]

עבדי ה שירו לה תמיד תהילתו בפיכם

לו[עריכה]

רוחות ונשמות צדיקים הללו יה גדלוהו לנצח נצחים

לז[עריכה]

קדושים וענווי לב הללו יה זמרו עד אין קץ תפארתו

לח[עריכה]

חנניה מישאל ועזריה נברכה את ה נרוממנו עד עולם סלה

לט[עריכה]

מירכתי שאול הצילנו וממות חלץ נפשנו

מ[עריכה]

מאש הכבשן מלט אותנו ומשלהבת נוראה גאלנו

מא[עריכה]

הודו לה כי טוב כי לעולם חסדו

מב[עריכה]

הודו לה כל יראי ה כי לעולם חסדו