לדלג לתוכן

תולדות תנאים ואמוראים/ח/ר' חייא בר גמדא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


ר' חייא בר גמדא[עריכה]

היה בבלי ועלה לא"י ככתובות קיב: כשבא לגבול א"י מיגנדר בעפרה (מרוב חביבותיה לא"י), ושם קיבל מכל גדולי הדור כדמצינו ר"ח בר גמדא א"ר יוסי בן שאול ר"ה כד. ל., מו"ק כב., כתובות קד., ואולי מה שאמר מגילה לא: מנה"מ דאין מפסיקין אר"ח בר גמדא אמר רבי אסי דא"ק מוסר ה' בני אל תמאס, הוא ר' יוסי בן שאול שנקרא לפעמים ר' אסי ב"ש כשבת נ., וגרסת דק"ס ר' חייא בר גמדא א"ר סימאי וזה יותר נכון. וירושלמי מגילה פ"ד ה"ח איתא המאמר אין מפסיקין בקללות א"ר חייא בר גמדא אל תקוץ בתוכחתו אל תעשה קוצים קוצים.

וכן אמר רחב"ג א"ר יוסי בר חנינא כסוטה ז., ואמר נזרקה מפי חבורה שבת ג., פסחים סד. ופי' התוס' בשבת שם חבורה של תנאים, ומזה משמע קצת שעלה לא"י בזמן רב שאז היו עוד חבורות של תנאים האחרונים.