תולדות תנאים ואמוראים/א/רב אחא בר תחליפא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושרב אחא בר תחליפא[עריכה]

היה תלמידו דרבא כב"ק לד:, סנהדרין כד. שהקשה לרבא, אמר משמיה דרבא עירובין סח:.

ובעוד רבא חי ישב ביחד עם רבינא כגיטין עג. שאחד בא לפני רבינא וכשפסק רבינא הדין הקשה לו רב אחא בר תחליפא איגלגל מלתא ומטא לקמיה דרבא והוא פסק כרב אחא בר תחליפא, ובעירובין מ. הנהו בני גננא - שרא להו רבינא - א"ל רבא [הוא ר"ת רב אחא] בר תחליפא לרבינא - אזלי שיילוהו לרבא.

ובעירובין סג. יסופר שר' אלעזר מהגרוניא ורב אחא תחליפא אילקעו לבי רב אחא בריה דרב איקא באתריה דרב אחא ב"י - א"ל רב אחא ב"ת לא ליחוש לסבא? א"ל ר"א מהגרוניא הכי אמר רב, ובעירובין ק. א"ל רב אחא בר תחליפא לאביי דשרי לך כרבה שרי לך, שם גרסת דק"ס יותר נכון שגורס שא"ל רב תחליפא לאביי.